Lãi suất ngân hàng Eximbank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG EXIMBANK

 

A. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm – Việt Nam Đồng dành cho khách hàng cá nhân

Loại tiền gửi: VND (%/năm)
Hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2017

1. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÁ NHÂN

Kỳ hạn

 Lãnh lãi
trước

 Lãnh lãi
hàng tháng

 Lãnh lãi
hàng 2 tháng

 Lãnh lãi
hàng quý

 Lãnh lãi
hàng 6 tháng

 Lãnh lãi
hàng năm

 Lãnh lãi
cuối kỳ

Không kỳ hạn

0,30

1 ngày

0,50

2 ngày

0,60

1 tuần

1,00

2 tuần

1,00

3 tuần

1,00

1 tháng

4,40

4,60

2 tháng

4,50

4,60

4,80

3 tháng

4,80

4,90

5,00

4 tháng

4,80

4,90

5,00

5 tháng

4,80

4,90

5,00

6 tháng

5,20

5,40

5,50

5,60

7 tháng

5,30

5,50

5,70

8 tháng

5,30

5,50

5,70

9 tháng

5,40

5,60

5,70

5,80

10 tháng

5,40

5,60

5,80

11 tháng

5,40

5,60

5,80

12 tháng

5,80

6,00

6,05

6,10

6,15

6,20

13 tháng

5,80

6,00

7,50

15 tháng

6,30

6,70

6,80

7,00

18 tháng

6,40

7,00

7,10

7,30

24 tháng

6,40

7,50

7,60

7,70

8,00

36 tháng

6,40

7,50

7,60

7,70

8,00

60 tháng

4,60

4,70

5,00

5,10

6,00

– Đối với kỳ hạn 13 tháng, lãi cuối kỳ:

+ Đối với tài khoản tiền gửi, tiết kiệm mở mới với mức gửi từ 500 tỷ đồng trở lên: 7,5%/năm

+ Đối với các trường hợp tái tục tài khoản tiền gửi, tiết kiệm 13 tháng, lãi cuối kỳ;

 • Nếu số dư tái tục ≥ 500 tỷ đồng, áp dụng lãi suất 7,5%/năm
 • Nếu số dư tái tục < 500 tỷ đồng: áp dụng mức lãi suất cuối kỳ kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm

 

2. LÃI SUẤT CHƯƠNG TRÌNH “GỬI DÀI, TÀI LỘC TĂNG”

– Điều kiện:

 • Khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 15 tháng
 • Hình thức lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi hàng tháng

– Ưu đãi:

 • Được tặng lãi suất thưởng
 • Được nhận quà tặng ngay
 • Được ưu đãi lãi suất vay cầm cố

– Lãi suất:

Kỳ hạn

15 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Lãi cuối kỳ

7,4

7,8

8,0

8,0

Lãi hàng tháng

7,2

7,6

7,8

7,8

Quà tặng và ưu đãi
Ấm đun nước thủy tinh cao cấp hiệu Kuchenzimmer của Đức, có logo Eximbank Cứ mỗi 200 triệu đồng/tài khoản nhận 01 quà tặng hiện vật, Hoặc tiền mặt 300.000 đồng
Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 quà tặng
Không khống chế số tiền được nhận.
Ưu đãi lãi suất thưởng Khách hàng đến hạn 15 tháng, gửi lại kỳ hạn 18, 24, 36 tháng, cộng thêm 0,1%/năm
Ưu đãi lãi suất khi vay cầm cố Lãi suất cho vay = Lãi suất tiền gửi 24, 36 tháng + 1%/năm

– Khách hàng không được rút trước hạn dưới 90 ngày.

 

3. LÃI SUẤT CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG EXIMBANK 2017”

– Điều kiện:

 • Khách hàng gửi “Tiền gửi, tiết kiệm thường”
 • Hình thức lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi hàng tháng

– Ưu đãi:

 • Được hưởng lãi suất cao
 • Được nhận quà tặng ngay

– Lãi suất:

Kỳ hạn

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Lãi cuối kỳ

5,4

5,5

5,5

6,4

6,8

Lãi hàng tháng

5,3

5,3

6,2

6,6

Quà tặng: Áo mưa vải dù cao cấp có logo Eximbank, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng.

Cứ mỗi số tiền/tài khoản sau, nhận 01 quà tặng:

 • Áo mưa cánh dơi (hoặc tiền 50.000 đồng)
80 triệu đồng 40 triệu đồng
 • Áo mưa trùm (hoặc tiền 70.000 đồng)
100 triệu đồng 50 triệu đồng

Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 áo mưa hiện vật, không khống số tiền nhận

 

4. LÃI SUẤT “TIẾT KIỆM EXIMBANK VIP”

– Điều kiện: Khách hàng cá nhân là khách hàng VIP hiện hành của Eximbank

– Ưu đãi:

 • Được hưởng mức lãi suất riêng biệt ưu đãi
 • Được miễn các loại phí khi giao dịch tài khoản “Tiết kiệm Eximbank VIP”

– Lãi suất:

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KH VIP Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng
Lãnh lãi cuối kỳ

5,5

5,5

5,5

6,5

6,9

Lãnh lãi hàng tháng

5,3

5,4

6,3

6,7

– Khách hàng không được tất toán trước hạn dưới 30 ngày.

 

5. LÃI SUẤT “CHUYỂN SANG TIỀN VNĐ, NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI”

– Điều kiện:

 • Khách hàng bán tối thiểu 10 lượng vàng giữ hộ, hoặc
 • Khách hàng bán tối thiểu 10.000 USD,
 • Và gửi lại VNĐ kỳ hạn từ 1 tháng trở lên

– Ưu đãi:

 • Được cộng lãi suất thưởng

– Lãi suất thưởng:

Kỳ hạn gửi VNĐ

Lãi suất thưởng

Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng

+0,2%/năm

Từ 6 tháng đến dưới 24 tháng

+0,3%/năm

24  tháng

+0,5%/năm

36  tháng trở lên

+0,6%/năm

(Lãi suất sau khi cộng thưởng: tối đa bằng lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước)

 

6. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM KỲ HẠN TỰ CHỌN

– Ưu đãi: Được chủ động chọn ngày đáo hạn ngay tại thời điểm gửi.

Kỳ hạn

1 – 2 tháng
(30 – 59 ngày)

2 – 3 tháng
(60 – 89 ngày)

3 -4 tháng
(90 – 119 ngày)

6 -7 tháng
(180 – 209 ngày)

12 -13 tháng
(365 – 389 ngày)

Lãi cuối kỳ

4,6

4,8

5,0

5,6

6,2

Lãi hàng tháng

4,6

4,9

5,4

6,0

 

7. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM PHÚC BẢO AN”:

– Điều kiện:

 • Gửi tiết kiệm thường, số tiền tối thiểu 10 triệu đồng, từ 0 – 75 tuổi;
 • Gửi tiết kiệm gửi góp, từ 18 – 60 tuổi;

– Ưu đãi:

 • Được cấp bảo hiểm nhân thọ tử kỳ của Prévoir, lên đến 800 triệu đồng
 • Phí bảo hiểm do Eximbank tài trợ hoàn toàn
 • Số tiền bảo hiểm TK thường = 100% số tiền vốn gốc
 • Số tiền bảo hiểm TK gửi góp = 100% số tiền đăng ký gửi góp còn lại

– Lãi suất:

Lãi suất

Kỳ hạn

Gửi tiết kiệm thường

3 tháng

6 tháng

12 tháng

4,7

5,3

5,9

Gửi tiết kiệm gửi góp

5,7

Được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng như sau
Lãi suất TK thường 12 tháng, lãi cuối kỳ – 0,5%/năm

 

8. LÃI SUẤT “TIẾT KIỆM 50+”

– Điều kiện:

 • Khách hàng cá nhân từ 50 tuổi trở lên, gửi tối thiểu 10.000.000 đồng
 • Gửi tiền gửi, tiết kiệm thường từ 6 tháng trở lên, các hình thức lãnh lãi
 • Gửi tiết kiệm Phúc Bảo An 6 tháng, 12 tháng, lãi cuối kỳ

– Ưu đãi:

 • Được tặng lãi suất thưởng hoặc bảo hiểm Prevoir
 • Tích lũy tiền gửi nhận Bộ ấm trà Minh Long khi tổng số dư ≥ 5 tỷ đồng.

– Lãi suất:

Kỳ hạn

 Lãnh lãi
trước

 Lãnh lãi
hàng tháng

 Lãnh lãi
hàng 2 tháng

 Lãnh lãi
hàng quý

 Lãnh lãi
hàng 6 tháng

 Lãnh lãi
hàng năm

 Lãnh lãi
cuối kỳ

TIẾT KIỆM 50+:  Hình thức tiền gửi, tiết kiệm thường
+ Nhận lãi suất thưởng 0,10%/năm    (từ 6 tháng đến 11 tháng)
6 tháng

5,30

5,50

5,60

5,70

7 tháng

5,40

5,60

5,80

8 tháng

5,40

5,60

5,80

9 tháng

5,50

5,70

5,80

5,90

10 tháng

5,50

5,70

5,90

11 tháng

5,50

5,70

5,90

12 tháng

5,80

6,00

6,05

6,10

6,15

6,20

15 tháng

6,30

6,70

6,80

7,00

18 tháng

6,40

7,00

7,10

7,30

24 tháng

6,40

7,50

7,60

7,70

8,00

36 tháng

6,40

7,50

6,55

7,70

8,00

60 tháng

4,60

4,70

5,00

5,10

6,00

TIẾT KIỆM 50+:  Hình thức Tiết kiệm Phúc Bảo An
+  Nhận lãi suất thưởng 0,3%/năm                                        +  Và bảo hiểm từ Công ty bảo hiểm Prevoir
6 tháng

5,60

12 tháng

6,20

+ Nhận bộ ấm trà Minh Long, khi tổng số dư TIẾT KIỆM 50+: từ 5 tỷ đồng trở lên

– Khách hàng nhận bộ ấm trà, rút vốn dưới 30 ngày, hoàn tiền 1.000.000 đồng.

 

9. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CHO CON YÊU

– Điều kiện: Cha, mẹ có con dưới vị thành niên, có mong muốn gửi tiền cho con sở hữu.

– Ưu đãi:

 • Được tặng ngay các món quà cho con: Phiếu Lotteria, Phiếu Fahasa
 • Được nhân đôi quà tặng Phiếu Lotteria, Phiếu Fahasa vào các ngày: Tết trung thu 1/6, Ngày khai giảng 5/9, Tết trung thu (15/08 Âm lịch)
 • Được tặng vé khu vui chơi KizcitiĐược tặng phần thưởng khen con học giỏi

 – Lãi suất:

Sản phẩm

Tiết kiệm thường

Tiết kiệm gửi góp

Kỳ hạn

1 tháng

2 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

1 năm

Lãi suất

4,1

4,3

4,5

5,4

6,0

6,0

Phiếu Lotteria, hoặc Fahasa
50.000 đồng

100 trđ

50 trđ

30 trđ

20 trđ

góp 1 triệu đ/tháng

Vé Kizciti 140.000 đ

Tổng tiền gửi của các tài khoản  ≥ 500 trđ

Phần thưởng Con học giỏi (từ mầm non đến lớp 12)

10 triệu đồng

góp 1 triệu đ/tháng

– Khách hàng rút vốn trước hạn, hoàn trả tiền tương ứng giá trị quà tặng đã nhận.

 

10. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TÍCH LŨY TIỀN LƯƠNG”

– Điều kiện: Nhận lương qua tài khoản mở tại Eximbank, và tham gia sản phẩm.

– Ưu đãi:

 • Tích lũy điểm thưởng đổi quà tặng,
 • Tặng VnTopup 50.000 đồng cho nhóm từ 30 khách hàng,
 • Giảm 1%/năm lãi suất vay cầm cố,
 • Miễn phí sao kê tài khoản lương, tối đa 3 lần/tháng

– Lãi suất:

Kỳ hạn

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Lãi suất VND

4,7

5,3

5,9

Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng

5 triệu đồng

2 triệu đồng

500 ngàn đồng

– Khách hàng tất toán trước hạn, hoàn trả tiền tương ứng các ưu đãi đã nhận.

 

11. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP

– Điều kiện:

 • Gửi góp định kỳ hàng tháng, hàng 2 tháng, hàng 3 tháng; và
 • Thời gian gửi góp từ 1 năm – 10 năm; và
 • Số tiền đăng ký gửi góp 500.000 đồng/định kỳ.

– Lãi suất:

 • 6,0%/năm, và
 • Lãi được trả hàng năm, và
 • Lãi suất được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng như sau:

Lãi suất TK gửi góp = Lãi suất TK thường VND kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ – 0,2%/năm

 

12. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TRƯỜNG PHÁT LỘC”

– Điều kiện: Gửi từ 5 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 24, 36 tháng.

– Ưu đãi: Lãi suất vay cầm cố ưu đãi cho thời gian thực gửi từ 6 tháng trở lên

– Lãi suất:

Lãnh lãi

24 tháng

36 tháng

Hàng 1 tháng

7,60

7,60

Hàng 3 tháng

7,70

7,70

Hàng 12 tháng

7,80

7,80

Cuối kỳ

7,90

7,90

 

13. LÃI SUẤT “TIỀN GỬI E-FAVOR”

– Điều kiện:

 • Số dư không kỳ hạn duy trì tối thiểu: 500.000 đồng, và
 • Số dư bình quân trong tháng trên tài khoản từ 20 triệu đồng trở lên

– Ưu đãi:

 • Miễn phí chuyển tiền trong nước trên Mobile Banking, Internet Banking,
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking, Internet banking
 • Miễn phí thường niên 01 năm sử dụng thẻ quốc tế
 • Riêng thẻ Visa Platinum, miễn phí phát hành (không miễn phí thường niên)

– Lãi suất:

Số dư tại thời điểm cuối ngày

Dưới 20 triệu đồng

Từ 20 triệu đồng trở lên

Lãi suất không kỳ hạn

0,3

1,0

 

14. LÃI SUẤT “TIẾT KIỆM CHỌN KỲ LÃNH LÃI” (ngưng triển khai từ 02/02/2015)

– Các tài khoản hiện hành chưa đến ngày đáo hạn: vẫn hưởng lãi suất ghi sổ, đến kỳ lãnh lãi, lãi được nhập vốn và tính lãi suất cho kỳ lãnh lãi tiếp theo như sau:

Định kỳ rút vốn, lãi
và điều chỉnh lãi suất

Lãi suất

Tiết kiệm 60 tuần
Chọn kỳ lãnh lãi Tuần

1 tuần

1,0

Tiết kiệm 36 Tháng
Chọn kỳ lãnh lãi Tháng

1 tháng

4,6

2 tháng

4,8

3 tháng

5,0

6 tháng

5,6

12 tháng

6,2

– Các tài khoản hiện hành đến ngày đáo hạn: chuyển sang tham gia sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, với kỳ hạn tương ứng kỳ lãnh lãi khách hàng đã chọn gửi sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”.

 

15. CÁC QUY ĐỊNH:

a. Quy định về việc rút vốn:

 • Số dư tối thiểu trên tài khoản tiền gửi, tiết kiệm: 100.000 đồng. Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm Online mở trên Internet Banking, Mobile Banking, số dư tối thiểu là 2.000.000 đồng.
 • Đối với sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường, tiết kiệm Trường Phát Lộc, tiền gửi lãi suất tự động điều chỉnh, tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi: Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng có thể rút một phần vốn gốc, đảm bảo duy trì số dư tối thiểu là 100.000 đồng; hoặc tất toán tài khoản.
 • Đối với sản phẩm tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm cho con yêu, tiết kiệm Phúc Bảo An, tiết kiệm Tích lũy tiền lương, tiết kiệm Online: Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng tất toán toàn bộ số dư tiền gửi trên tài khoản.
 • Phần vốn rút trước hạn, hoặc vốn tất toán trước hạn được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số ngày thực gửi.
 • Đối với các hình thức lãnh lãi trước, lãnh lãi định kỳ (hàng tháng, hàng 2 tháng, hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm) sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường có kỳ hạn: Khi rút vốn trước hạn, khách hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và lãi rút trước hạn.
 • Thẻ tiết kiệm gửi góp sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 60 ngày, hoặc khách hàng thực hiện rút trước hạn.

b. Quy định về việc thanh toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm khi đến hạn :

 • Khi đến hạn thanh toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không huy động loại kỳ hạn đó nữa thì số vốn cộng lãi sẽ được chuyển qua loại kỳ hạn ngắn hơn liền kề, đồng thời áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành của Eximbank, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm khách hàng chọn gửi, số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển qua sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng với sản phẩm khách hàng chọn gửi ban đầu.

c. Lãi suất %/năm được tính trên cơ sở năm 360 ngày.

LƯU Ý: Biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo.

 

B. Lãi suất Tiết kiệm Online mở trên Internet Banking, Mobile Banking dành cho khách hàng cá nhân

1. LÃI SUẤT “TIỀN GỬI ONLINE”

Loại tiền gửi: VND (%/năm) (Hiệu lực từ ngày 30 tháng 09 năm 20171)

– Điều kiện: Gửi tiền trên Internet Banking, Mobile Banking.

– Ưu đãi: Lãi suất cao hơn so với lãi suất gửi tại quầy và linh hoạt rút vốn

Kỳ hạn (Tháng)

1 T

2 T

3 T

6 T

12 T

15 T

18 T

24 T

36 T

Lãi cuối kỳ

5,5

5,5

5,5

6,6

7,0

7,6

8,0

8,2

8,2

Lãi hàng tháng

5,4

6,4

6,8

7,4

7,8

8,0

8,0

 

2. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP

– Điều kiện:

 • Gửi góp định kỳ hàng tháng,Thời gian gửi góp 1 năm; và
 • Số tiền đăng ký gửi góp 500.000 đồng/tháng.

– Lãi suất:

 • 6,20%/năm, và
 • Lãi được trả hàng năm, và
 • Lãi suất được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng như sau

Lãi suất TK gửi góp online = Lãi suất TK gửi góp tại quầy + 0,2%/năm

– Hàng tháng vào ngày trùng với ngày khách hàng mở tài khoản, Eximbank sẽ trích tự động tiền từ tài khoản không kỳ hạn của khách hàng để chuyển vào tài khoản “Tiết kiệm gửi góp”, với số tiền bằng số tiền khách hàng mở ban đầu.

 

3. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TÍCH LŨY TIỀN LƯƠNG”

– Điều kiện: Nhận lương qua tài khoản mở tại Eximbank, và tham gia sản phẩm

– Ưu đãi:

 • Tích lũy điểm thưởng đổi quà tặng,
 • Giảm 1%/năm lãi suất vay cầm cố,
 • Miễn phí sao kê tài khoản lương, tối đa 3 lần/tháng

– Lãi suất:

Kỳ hạn

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Lãi suất VND

4,90

5,50

6,10

Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng

5 triệu đồng

2 triệu đồng

500 ngàn đồng

– Hàng tháng vào ngày trùng với ngày khách hàng mở tài khoản, Eximbank sẽ trích tự động tiền từ tài khoản không kỳ hạn của khách hàng để chuyển vào tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”, với số tiền bằng số tiền khách hàng mở ban đầu.

 

4. CÁC QUY ĐỊNH:

a. Quy định về việc rút vốn:

 • Số dư tối thiểu trên tài khoản tiền gửi mở trên Internet Banking, Mobile Banking, số dư tối thiểu là 2.000.000 đồng.
 • Đối với tiền gửi sản phẩm tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tích lũy tiền lương: Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng tất toán toàn bộ số dư tiền gửi trên tài khoản.
 • Phần vốn rút trước hạn, hoặc vốn tất toán trước hạn được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số ngày thực gửi
 • Đối với các hình thức lãnh lãi định kỳ sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thường có kỳ hạn: Khi rút vốn trước hạn, khách hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và lãi rút trước hạn.
 • Tiết kiệm gửi góp sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 60 ngày, hoặc khách hàng rút trước hạn.
 • Tiết kiệm tích lũy tiền lương sẽ được tất toán trước hạn trong trường hợp: Khách hàng không nộp tiền theo định kỳ quá 30 ngày, hoặc khách hàng rút trước hạn.

b. Quy định về việc thanh toán tiền gửi khi đến hạn:

 • Khi đến hạn thanh toán tiền gửi có kỳ hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không huy động loại kỳ hạn đó nữa thì số vốn cộng lãi sẽ được chuyển qua loại kỳ hạn ngắn hơn liền kề, đồng thời áp dụng mức lãi suất tiền gửi hiện hành của Eximbank, với lãi suất đầu ngày đến hạn.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm khách hàng chọn gửi, số tiền gốc và lãi sẽ được chuyển qua sản phẩm tiền gửi thường kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng với sản phẩm khách hàng chọn gửi ban đầu.

LƯU Ý:

Biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

+ Lãi suất ngân hàng ABBank

 

+ Lãi suất ngân hàng ACB

 

+ Lãi suất ngân hàng Agribank

 

+ Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BaoViet Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BIDV

 

+ Lãi suất ngân hàng CB

 

+ Lãi suất ngân hàng DongA Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Eximbank

 

+ Lãi suất ngân hàng GPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HDBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng HSBC

 

+ Lãi suất ngân hàng IVB

 

+ Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

 

+ Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng MB

 

+ Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng NCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OceanBank

 

+ Lãi suất ngân hàng PG Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng PVcomBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Sacombank

 

+ Lãi suất ngân hàng SaiGonBank

 

+ Lãi suất ngân hàng SCB

 

+ Lãi suất ngân hàng SeABank

 

+ Lãi suất ngân hàng SHB

 

+ Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

 

+ Lãi suất ngân hàng Techcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng TPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VIB

 

+ Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietABank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietinbank

 

+ Lãi suất ngân hàng VPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VRB