Lãi suất ngân hàng DongA Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG DONGA BANK

1. Lãi suất tiết kiệm VND

 • Áp dụng từ ngày 30/10/2020
 • Chi tiết xem tại đây.

2.  Lãi suất tiết kiệm Ưu việt VND

 • Áp dụng từ ngày 30/10/2020
 • Chi tiết xem tại đây.

3.  Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ khác

 • Áp dụng từ ngày 16/12/2019
 • Chi tiết xem tại đây.

4. Tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khác

 • Áp dụng từ ngày 16/12/2019
 • Chi tiết xem tại đây.

5. Tiết kiệm Trường An

 • Áp dụng từ ngày 30/10/2020
 • Chi tiết xem tại đây.

6. Tiết kiệm Silk + 

 • Áp dụng từ ngày 30/10/2020
 • Chi tiết xem tại đây.

7. Lãi suất tiền gửi thanh toán VND (Áp dụng từ 13/05/2020)

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,2%

 

8. Lãi suất tiền gửi thanh toán USD (Áp dụng từ 02/05/2018)

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,0

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo