Lãi suất ngân hàng Co-opBank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CO-OPBANK

Áp dụng từ ngày 18/05/2018

Điều 1: Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam, huy động của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân áp dụng đa dạng các hình thức trả lãi sau:

Tiền gửi không kỳ hạn: lãi suât tối đa là 1,0%/năm.
Tiền gửi có kỳ hạn:

 

Kỳ hạn Hình thức trả lãi
Trả lãi trước Trả lãi hàng tháng Trả lãi hàng quý Trả lãi cuối kỳ
1 tháng 4.78% 4.8%
2 tháng 4.96% 4.99% 5.0%
3 tháng 5.13% 5.18% 5.52%
4 tháng 5.4% 5.46% 5.5%
5 tháng 5.38% 5.45% 5.5%
6 tháng 5.46% 5.55% 5.57% 5.61%
7 tháng 5.43% 5.53% 5.61%
8 tháng 5.42% 5.53% 5.62%
9 tháng 5.48% 5.6% 5.63% 5.71%
10 tháng 5.53% 5.68% 5.8%
11 tháng 5.51% 5.66% 5.8%
12 tháng 6.41% 6.64% 6.68% 6.85%
13 tháng 6.46% 6.72% 6.95%
15 tháng 6.39% 6.68% 6.72% 6.95%
18 tháng 6.29% 6.63% 6.67% 6.95%

 

Điều 2: Trường hợp rút gốc trước hạn: khách hàng được hưởng suất không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thục tế. Nếu khách hàng đã lính lãi theo hình thức trả lãi hàng tháng, trả lãi hàng quý, khách hàng không phải hoàn trả lại cho NHHT phần tiền lãi chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và số tiền lãi không kỳ hạn thực tế khách hàng được nhận.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/05/2018, thay thế Quyết định số 48/2017/QĐ-NHHT ngày 26/07/2017 về lãi suất và ký hạn huy động vốn của Ngân hàng hợp tác.

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo