Lãi suất ngân hàng CB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB

1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết.

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,200%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn Trả lãi
cuối kỳ (%/năm)
Trả lãi
hàng tháng (%/năm)
Trả lãi
hàng quý (%/năm)
Trả lãi
trước (%/năm)
1 tuần 0,200      
2 tuần 0,200      
3 tuần 0,200      
1 tháng 3,500     3,482
2 tháng 3,500 3,487 3,472
3 tháng 3,500 3,482 3,462
4 tháng 3,500 3,477 3,452
5 tháng 3,500 3,472 3,442
6 tháng 6,350 6,266 6,298 6,153
7 tháng 6,500 6,389 6,255
8 tháng 6,500 6,372 6,223
9 tháng 6,500 6,356 6,389 6,191
10 tháng 6,500 6,339 6,159
11 tháng 6,500 6,323 6,127
12 tháng 6,600 6,408 6,443 6,191
13 tháng 6,700 6,482 6,243
15 tháng    6,800 6,537 6,572 6,260
18 tháng            6,800 6,485 6,520 6,164
24 tháng            6,800 6,386 6,420 5,980
36 tháng 6,800 6,198 6,230 5,642
48 tháng 6,800 6,024 6,054 5,341
60 tháng 6,800 5,862 5,890 5,070

 

2. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
06 tháng 6.35
01 năm đến 10 năm 6.70

 

3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021)

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 3,600
2 tháng 3,600
3 tháng 3,600
4 tháng 3,600
5 tháng 3,600
6 tháng 6,500
7 tháng 6,600
8 tháng 6,600
9 tháng 6,600
10 tháng 6,600
11 tháng 6,600
12 tháng 6,650
13 tháng 6,750
15 tháng 6,850
18 tháng 6,850
24 tháng 6,850
36 tháng 6,850
48 tháng 6,900
60 tháng 6,850

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo