Lãi suất ngân hàng CB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB

1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND
Áp dụng kể từ ngày 02/03/2021

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết.

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,200%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ (%/năm) Trả lãi hàng tháng (%/năm) Trả lãi hàng quý (%/năm) Trả lãi trước (%/năm)
1 tuần 0,200
2 tuần 0,200
3 tuần 0,200
1 tháng 3,500 3,482
2 tháng 3,500 3,487 3,472
3 tháng 3,750 3,732 3,709
4 tháng 3,750 3,727 3,698
5 tháng 3,750 3,721 3,686
6 tháng 6,250 6,160 6,192 6,051
7 tháng 6,250 6,145 6,021
8 tháng 6,250 6,129 5,991
9 tháng 6,350 6,218 6,250 6,060
10 tháng 6,350 6,202 6,029
11 tháng 6,350 6,186 5,999
12 tháng 6,550 6,352 6,385 6,139
13 tháng 6,600 6,392 6,160
15 tháng    6,700 6,448 6,482 6,179
18 tháng            6,700 6,398 6,432 6,085
24 tháng            6,700 6,301 6,334 5,905
36 tháng 6,700 6,117 6,149 5,576
48 tháng 6,700 5,948 5,997 5,281
60 tháng 6,700 5,790 5,818 5,016

 

2. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 02/03/2021

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
06 tháng 6.25
01 năm đến 10 năm 6.55

 

3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
Áp dụng kể từ ngày 02/03/2021)

Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 3,600
2 tháng 3,600
3 tháng 3,850
4 tháng 3,850
5 tháng 3,850
6 tháng 6,350
7 tháng 6,350
8 tháng 6,350
9 tháng 6,450
10 tháng 6,450
11 tháng 6,450
12 tháng 6,650
13 tháng 6,700
15 tháng 6,800
18 tháng 6,800
24 tháng 6,800
36 tháng 6,800
48 tháng 6,800
60 tháng 6,800

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo