Lãi suất ngân hàng CB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB

1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:

Áp dụng kể từ ngày 27/08/2018

1. Tiền gửi không kỳ hạn:1,000%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn Trả lãi
cuối kỳ (%/năm)
Trả lãi
hàng tháng (%/năm)
Trả lãi
hàng quý (%/năm)
Trả lãi
trước (%/năm)
1 tuần 1,000
2 tuần 1,000
3 tuần 1,000
1 tháng 5,400 5,376
2 tháng 5,450 5,436 5,399
3 tháng 5,450 5,423 5,375
4 tháng 5,450 5,411 5,351
5 tháng 5,400 5,352 5,281
6 tháng 6,550 6,453 6,487 6,333
7 tháng 6,450 6,343 6,211
8 tháng 6,450 6,326 6,179
9 tháng 6,550 6,402 6,436 6,234
10 tháng 6,550 6,385 6,202
11 tháng 6,550 6,368 6,170
12 tháng 8,000 7,713 7,763 7,401
13 tháng 8,000 7,689 7,355
15 tháng    8,000 7,642 7,691 7,266
18 tháng            8,000 7,572 7,620 7,136
24 tháng            8,000 7,437 7,483 6,891
36 tháng 8,000 7,185 7,228 6,446
48 tháng 8,000 6,955 6,995 6,056
60 tháng 8,000 6,743 6,781 5,710

 

2. Lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ:

Áp dụng từ ngày 28/09/2015 tại NGÂN HÀNG XÂY DỰNG như sau: (Kèm theo quyết định số: 916/2015/QĐ-TGĐ ngày 28/09/2015)

Loại kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ %/năm
USD  
Cá nhân
Không kỳ hạn 0
01 tháng 0
02 tháng 0
03 tháng 0
04 tháng 0
05 tháng 0
06 tháng 0
07 tháng 0
08 tháng 0
09 tháng 0
10 tháng 0
11 tháng 0
12 tháng 0
24 tháng 0
36 tháng 0

 

3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 03/09/2018 (Kèm theo Thông báo số: 850/2018/QĐ-TGĐ ngày 27/08/2018)

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
06 tháng 6,7
01 năm đến 10 năm 7,9

 

4. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
(Kèm theo Thông báo số: 850/2018/QĐ-TGĐ ngày 27/08/2018)

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 5,450
2 tháng 5,500
3 tháng 5,500
4 tháng 5,500
5 tháng 5,500
6 tháng 6,650
7 tháng 6,550
8 tháng 6,550
9 tháng 6,650
10 tháng 6,650
11 tháng 6,650
12 tháng 8,000

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo