Lãi suất ngân hàng CB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB

1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND
Áp dụng kể từ ngày 01/04/2019

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 1,000%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ (%/năm) Trả lãi hàng tháng (%/năm) Trả lãi hàng quý (%/năm) Trả lãi trước (%/năm)
1 tuần 1,000
2 tuần 1,000
3 tuần 1,000
1 tháng 5,400 5,376
2 tháng 5,450 5,436 5,399
3 tháng 5,450 5,423 5,375
4 tháng 5,450 5,411 5,351
5 tháng 5,400 5,352 5,281
6 tháng 6,550 6,453 6,487 6,333
7 tháng 6,450 6,343 6,211
8 tháng 6,450 6,326 6,179
9 tháng 6,550 6,402 6,436 6,234
10 tháng 6,550 6,385 6,202
11 tháng 6,550 6,368 6,170
12 tháng 8,200 7,903 7,956 7,575
13 tháng 8,200 7,878 7,528
15 tháng    8,200 7,828 7,879 7,434
18 tháng            8,200 7,755 7,805 7,299
24 tháng            8,400 7,790 7,840 7,192
36 tháng 8,200 7,350 7,396 6,578
48 tháng 8,200 7,110 7,152 6,172
60 tháng 8,200 6,889 6,928 5,814

 

2. Lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ:

Áp dụng từ ngày 28/09/2015 tại NGÂN HÀNG XÂY DỰNG như sau: (Kèm theo quyết định số: 916/2015/QĐ-TGĐ ngày 28/09/2015)

Loại kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ %/năm
USD  
Cá nhân
Không kỳ hạn 0
01 tháng 0
02 tháng 0
03 tháng 0
04 tháng 0
05 tháng 0
06 tháng 0
07 tháng 0
08 tháng 0
09 tháng 0
10 tháng 0
11 tháng 0
12 tháng 0
24 tháng 0
36 tháng 0

 

3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 01/04/2019

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
06 tháng 7,5
01 năm đến 10 năm 8,0

 

4. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online: 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
Áp dụng kể từ ngày 01/04/2019)

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 5,500
2 tháng 5,500
3 tháng 5,500
4 tháng 5,500
5 tháng 5,500
6 tháng 8,000
7 tháng 8,000
8 tháng 8,000
9 tháng 8,000
10 tháng 8,000
11 tháng 8,000
12 tháng 8,300

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo