Lãi suất ngân hàng BIDV

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG BIDV

Áp dụng từ 05/11/2018

1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hà Nội:

Kỳ hạn VND USD
5 tháng 5.0% 0%
Không kỳ hạn 0.1% 0%
1 tháng 4.5% 0%
2 tháng 4.5% 0%
3 tháng 5.0% 0%
6 tháng 5.5% 0%
9 tháng 5.5% 0%
364 ngày 6.8% 0%
12 tháng (*) 6.9% 0%
13 tháng 6.8% 0%
18 tháng 6.8% 0%
24 tháng 6.9% 0%
36 tháng 6.9% 0%

 

2. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hồ Chí Minh:

 Kỳ hạn VND USD
5 tháng 5.0% 0%
Không kỳ hạn 0.1% 0%
1 tháng 4.5% 0%
2 tháng 4.5% 0%
3 tháng 5.0% 0%
6 tháng 5.5% 0%
9 tháng 5.5% 0%
364 ngày 6.8% 0%
12 tháng (*) 6.9% 0%
13 tháng 6.8% 0%
18 tháng 6.8% 0%
24 tháng 6.9% 0%
36 tháng 6.9% 0%

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo