Lãi suất ngân hàng BIDV

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG BIDV

Áp dụng từ 14/05/2018

1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hà Nội:

Kỳ hạn VND USD
5 tháng 4.8% 0%
Không kỳ hạn 0.1% 0%
1 tháng 4.1% 0%
2 tháng 4.1% 0%
3 tháng 4.8% 0%
6 tháng 5.3% 0%
9 tháng 5.5% 0%
364 ngày 6.6% 0%
12 tháng 6.9% 0%
 13 tháng 6.7% 0%
 18 tháng 6.8% 0%
24 tháng (*) 6.9% 0%
36 tháng (*) 6.9% 0%

 

2. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hồ Chí Minh:

 Kỳ hạn VND USD
5 tháng 4.8% 0%
Không kỳ hạn 0.1% 0%
1 tháng 4.1% 0%
2 tháng 4.1% 0%
3 tháng 4.8% 0%
6 tháng 5.3% 0%
9 tháng 5.5% 0%
364 ngày 6.6% 0%
12 tháng 6.9% 0%
 13 tháng 6.9% 0%
 18 tháng 6.8% 0%
24 tháng (*) 6.9% 0%
36 tháng (*) 6.9% 0%

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh