Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG BAC A BANK

1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ:

Kỳ hạn Có hiệu lực từ ngày 01/03/2021
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn 0.20
01 tuần 0.20
02 tuần 0.20
03 tuần 0.20
01 tháng 3.60
02 tháng 3.50 3.60
03 tháng 3.50 3.60
04 tháng 3.50 3.60
05 tháng 3.50 3.60
06 tháng 5.50 5.55 5.70
07 tháng 5.50 5.70
08 tháng 5.60 5.80
09 tháng 5.60 5.65 5.80
10 tháng 5.70 5.90
11 tháng 5.70 5.90
12 tháng 6.00 6.05 6.20
13 tháng 6.20 6.40
15 tháng 6.20 6.25 6.40
18 tháng 6.30 6.35 6.50
24 tháng 6.30 6.35 6.50
36 tháng 6.30 6.35 6.50

 

2. Lãi suất tiết kiệm USD:

Kỳ hạn Có hiệu lực từ ngày 18/12/2015
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn 0.00
1 tháng 0.00
2 tháng 0.00 0.00
3 tháng 0.00 0.00
4 tháng 0.00 0.00
5 tháng 0.00 0.00
6 tháng 0.00 0.00 0.00
7 tháng 0.00 0.00
8 tháng 0.00 0.00
9 tháng 0.00 0.00 0.00
10 tháng 0.00 0.00
11 tháng 0.00 0.00
12 tháng 0.00 0.00 0.00
13 tháng 0.00 0.00
18 tháng 0.00 0.00 0.00
24 tháng 0.00 0.00 0.00
36 tháng 0.00 0.00 0.00

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo