Khuyến mại lớn cùng thẻ Eximbank-MasterCard từ 23/12/2014 đến hết 22/03/2015

Ngày cập nhật: 25.12.14 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 1,140 lần

Dành cho thẻ phát hành mới:

Tặng voucher Co.opmart 400.000 đồng cho thẻ -: vàng, voucher Co.opmart 300.000 đồng cho thẻ Eximbank- chuẩn.

Điều kiện:

  • Thẻ chính hoặc thẻ phụ phát hành mới trong thời gian chương trình và kích hoạt trước ngày 31/03/2015.
  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt, thẻ phải có ít nhất 02 giao dịch thanh toán.

Dành cho tất cả thẻ hiện hữu và phát hành mới:

Chương trình gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: từ 23/12/2014 đến hết 21/01/2015.
  • Giai đoạn 2: từ 22/01/2015 đến hết 20/02/2015.
  • Giai đoạn 3: từ 21/02/2015 đến hết 22/03/2015.

Trong mỗi giai đoạn, thẻ có tổng giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tích lũy đạt từ 2 triệu đồng trở lên sớm nhất được tặng voucher Co.opmart 300.000 đồng (tổng giải thưởng trong mỗi giai đoạn là 30 triệu đồng).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thể lệ tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo