Khuyến mãi dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB khi mua hàng tại Viễn Thông A

Ngày cập nhật: 30.03.18 - Mục: SCB - Lượt xem: 336 lần

Ngày triển khai:  Từ ngày 26/03/2018 Đến hết ngày 30/04/2018.

Đối tượng áp dụng: Chủ hiện hữu khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa tại .
Giảm giá ngay lên đến 500.000 đồng cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa tại Viễn Thông A bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB, cụ thể:
STT Sản phẩm áp dụng Giảm giá (đồng/lần/khách hàng) Số lượng ưu đãi
1 Các sản phẩm có giá trị từ 3 đến dưới 5 triệu đồng 200.000 50
2 Các sản phẩm có giá trị từ 5 đến dưới 10 triệu đồng 300.000 40
3 Các sản phẩm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên 500.000 20
Các quy định khác:
  • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Doanh số của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi một lần trên mỗi kênh trong thời gian triển khai chương trình.
  • Kênh áp dụng: Online trên website https://vienthonga.vn và offline tại các cửa hàng của Viễn Thông A trên toàn quốc.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo