HSBC – Ưu đãi giới thiệu khách hàng vay mới

Ngày cập nhật: 31.05.16 - Mục: HSBC - Lượt xem: 19,625 lần

Nhận đến 6 triệu VND khi giới thiệu bạn bè đăng ký sản phẩm vay .

HSBC-uu-dai-gioi-thieu-khach-hang-vay-moi-2

Thời gian giới thiệu: 01/04 – 30/09/2016.

HSBC-uu-dai-gioi-thieu-khach-hang-vay-moi-1

Cách tham gia và điều kiện

Cách tham gia

HSBC-uu-dai-gioi-thieu-khach-hang-vay-moi-3

Các điều kiện chính

  1. hợp lệ là các khách hàng hiện đang sử dụng thẻ tín dụng hoặc có tài khoản HSBC, không phải là khách hàng doanh nghiệp hoặc nhân viên HSBC.
  2. Người giới thiệu cần có sự đồng ý của bạn bè trước khi cung cấp thông tin của họ cho HSBC.
  3. Email thông báo chỉ xác nhận người giới thiệu đã hoàn tất quy trình giới thiệu, không xác nhận lần giới thiệu đó đã thành công.
  4. Việc giới thiệu được xem là thành công nếu hồ sơ khoản vay được nộp từ ngày 01/04 đến ngày 30/09/2016 và được giải ngân từ ngày 01/04 đến hết ngày 31/10/2016.

Điều khoản & điều kiện áp dụng

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo