HSBC – Ưu đãi Domino’s Pizza

Ngày cập nhật: 4.07.15 - Mục: HSBC - Lượt xem: 1,611 lần

HSBC-uu-dai-dominos-pizza

Ưu đãi đặc biệt tại Domino’s Pizza

Giảm 25% cho đơn hàng từ 150.000 VND trở lên khi thanh toán trực tuyến.

Thời gian: đến 30/08/2015.

Áp dụng thanh toán tại http://dominos.vn/

Điều khoản và điều kiện

  • Phần giảm giá sẽ được thể hiện khi xuất hóa đơn.
  • Chương trình ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt và không được kết hợp với những chương trình ưu đãi khác.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho thanh toán trực tuyến.
  • Visa và Domino’s Pizza bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc hủy chương trình ưu đãi và bất kỳ điều khoản điều kiện nào mà không cần báo trước.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Visa và Domino’s Pizza là quyết định cuối cùng.
  • Đây là chương trình tổ chức bởi Visa và Domino’s Pizza, không phải là đơn vị tổ chức chính và / hoặc là đơn vị cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong chương trình. Do đó sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại gì về chương trình.

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo