HSBC – Tặng phiếu mua hàng khi mua sắm tại Vinmart và Vinmart+

Ngày cập nhật: 8.04.15 - Mục: HSBC - Lượt xem: 1,871 lần

Vinmart_LP_Mar26

Tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 VND khi mua sắm tại +:

  • Áp dụng cho mỗi 500.000 VND mua sắm bằng thẻ .
  • Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 2 phiếu mua hàng trên mỗi hóa đơn mỗi ngày.

Thời gian: đến hết 07/05/2015 hoặc khi hết phiếu mua hàng.

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

Đây là chương trình tổ chức bởi Visa, Vinmart và Vinmart+. HSBC không phải là đơn vị tổ chức chính và/hoặc là đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc quà tặng trong chương trình. Do đó HSBC sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại gì về dịch vụ hay quà tặng của chương trình.

  • Phiếu mua hàng chỉ được áp dụng cho giao dịch thanh toán tiếp theo bằng thẻ tín dụng HSBC Visa hoặc thẻ thanh toán quốc tế HSBC Visa tại VinMart và VinMart+.
  • Danh sách cửa hàng và siêu thị tại www.vinmart.com
  • Phiếu mua hàng phải được sử dụng trước ngày 30/06/2015.
  • Phiếu mua hàng không được sử dụng với các chương trình khác hoặc chuyển đổi thành tiền mặt.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu phiếu mua hàng được sử dụng hết.
  • Các điều kiện và điều khoản khác liên quan đến thủ tục nhận phiếu mua hàng của VinMart sẽ được áp dụng.

Nguồn: HSBC