HSBC – Khuyến mãi tại Pamas Beauty Group

Ngày cập nhật: 20.10.14 - Mục: HSBC - Lượt xem: 986 lần

landing page VN women's day

  • Giảm 50% cho một số dịch vụ (*).
  • Giảm 30% cho dòng sản phẩm chống nắng Primo.
  • Giảm 10% cho các gói điều trị.
  • Không áp dụng cùng các chương trình khác.

Thời gian: 15/10/2014 – 31/10/2014

Địa điểm: chi tiết địa chỉ Pamas Beauty Group

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo