HSBC – Hoàn tiền mặt và phí thường niên

Ngày cập nhật: 14.10.14 - Mục: HSBC - Lượt xem: 1,632 lần

mặt

Quý khách có thể quy đổi điểm thưởng thành tiền mặt, và khoản tiền được quy đổi sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng chính.

  • Giá trị tối thiểu của mỗi lần quy đổi là 50.000 VND.
  • Việc quy đổi có thể được tiến hành nhiều lần và bất kỳ lúc nào.
  • Không có giới hạn về tổng số tiền quy đổi.

Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng

Phần Thưởng

Thẻ tín dụng
Chuẩn/ Vàng

Thẻ Vàng, thẻ Chuẩn

Thẻ tín dụng
Bạch Kim/ Premier

Thẻ Premier, Thẻ Platinum

Hoàn tiền 50.000 VND

20.000 điểm

18.000 điểm

Hoàn tiền 100.000 VND

37.000 điểm

33.300 điểm

Hoàn tiền 200.000 VND

70.000 điểm

63.000 điểm

Hoàn tiền 500.000 VND

167.000 điểm

150.300 điểm

Hoàn tiền 1.000.000 VND

334.000 điểm

300.600 điểm

Hoàn tiền 2.000.000 VND

668.000 điểm

601.200 điểm

 

Cách đổi điểm thưởng: tham khảo mục Chương Trình Điểm Thưởng ⇒ Cách Đổi Điểm Thưởng.

Danh mục phần thưởng

Điều khoản và điều kiện áp dụng

Hoàn

Quý khách có thẻ sử dụng thẻ miễn phí bằng cách quy đổi điểm thưởng thành Phí thường niên cho cả thẻ chính và thẻ phụ. Khoản phí thường niên sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng HSBC chính.

Tỷ lệ quy đổi

Hoàn Phí Thường Niên

Điểm

Thẻ Tín dụng Chính

Thẻ Tín Dụng Chuẩn

Thẻ Chuẩn

117.000

Thẻ Tín Dụng Vàng

Thẻ Vàng

200.000

Thẻ Tín Dụng Bạch Kim

Thẻ Platinum

360.000

Thẻ Tín dụng Phụ

Thẻ Tín Dụng Chuẩn

Thẻ Chuẩn

84.000

Thẻ Tín Dụng Vàng

Thẻ Vàng

134.000

Thẻ Tín Dụng Bạch Kim

Thẻ Platinum

180.000

 

Cách đổi điểm thưởng: tham khảo mục Chương Trình Điểm Thưởng ⇒ Cách Đổi Điểm Thưởng.

Danh mục phần thưởng

Điều khoản và điều kiện áp dụng

 Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo