Hoàn tiền bao la, thả ga mua sắm cùng ABBank

Ngày cập nhật: 11.10.20 - Mục: ABBank - Lượt xem: 293 lần

1. Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2020 đến hết 31/12/2020 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình, tùy theo điều kiện nào tới trước.

2. Ngân sách chương trình: 500.000.000 VNĐ.

3. Sản phẩm thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Visa bao gồm các hạng thẻ (chuẩn, vàng, Platimum, Couple), trừ dòng thẻ tín dụng Visa Cash Back và Visa Travel.

4. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng cá nhân (KH) hiện hữu hoặc khách hàng mở mới Thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa bao gồm các hạng thẻ (chuẩn, vàng, Platimum, Couple) trong thời gian triển khai chương trình (bao gồm cả Cán bộ nhân viên ABBANK).

5. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa khi và thanh toán trên POS, ATM, online (không bao gồm vấn tin tài khoản, rút tiền mặt, sao kê, chi tiêu hoàn trả lại).

6. Nội dung ưu đãi:

  • Hoàn 10% trên giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch thanh toán thành công bằng thẻ thỏa điều kiện tại mục 5 và quy định chung của chương trình..
  • Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 100.000 VNĐ/ mỗi tài khoản thẻ ABBANK Visa trong mỗi kỳ xét thưởng của chương trình.

7. Quy định chung của chương trình:

  • Số tiền hoàn lại sẽ được hoàn vào tài khoản thẻ tín dụng (TKTTD) của KH.
  • Giao dịch của thẻ phụ tính cho thẻ chính.
  • Chủ thẻ có nhiều hơn 01 thẻ chính phát hành trên cùng 01 TKTTD thì số tiền giao dịch là tổng giao dịch của các thẻ chỉnh và được ghi nhận trên TKTTD.
  • Các giao dịch không được xem xét bao gồm các giao dịch sau: Giao dịch hoàn trả, bị tranh chấp, giao dịch không hợp lệ hoặc giả mạo, giao dịch trong lĩnh vực cấm theo quy định ABBANK và pháp luật.
  • Số tiền hoàn lại tích lũy không có giá trị tiền mặt cho đến khi được quy đổi thành công và hoàn vào tài khoản của chủ thẻ.
  • Khách hàng mới là Khách hàng phát hành thẻ trên tài khoản mới.
  • Chương trình được áp dụng đồng thời với chương trình miễn phí thường niên đang triển khai.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo