Hoàn 50% giá trị giao dịch với thẻ tín dụng MB Priority Visa Platinum

Ngày cập nhật: 17.09.20 - Mục: MB - Lượt xem: 746 lần

Từ ngày 18/9/2020 đến hết 18/12/2020, MB triển khai chương trình Đặc quyền ưu tiên – hấp dẫn dành riêng cho chủ kích hoạt mới trong thời gian chương trình.

Theo đó, khi thực hiện giao dịch chi tiêu đầu tiên trong thời gian chương trình qua thẻ tín dụng MB Priority Visa Platinum trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ, chủ thẻ sẽ được hoàn 50%:

 • Thời gian chương trình: từ ngày 18/9/2020 đến hết 18/12/2020 hoặc đến khi hết ngân sách.
 • Hoàn 50% giá trị giao dịch chi tiêu đầu tiên khi chi tiêu thẻ tín dụng MB Priorirty Visa Platinum trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ;
 • Mỗi chủ thẻ được hoàn tối đa 500,000 VNĐ/giao dịch/thẻ;
 • Thời gian kích hoạt và chi tiêu phải diễn ra trong thời gian chương trình;
 • Áp dụng cho các giao dịch chi tiêu thành công qua POS và Internet trong thời gian chương trình và được ghi nhận trên hệ thống của MB;
 • Mỗi thẻ áp dụng 1 lượt ưu đãi duy nhất trong thời gian chương trình;
 • Áp dụng cả thẻ chính và thẻ phụ;
 • Tại thời điểm thẻ được hoàn tiền, thẻ phải còn trong trạng thái hoạt động, không phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn.
 • Chương trình ưu đãi có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước.
 • Giao dịch phải được ghi nhận vào hệ thống MB không trễ hơn so với thời gian kết thúc chương trình.
 • Áp dụng cho thẻ tín dụng MB Priority Visa Platinum kích hoạt mới trong thời gian chương trình.
 • Không áp dụng với thẻ phát hành lại hoặc gia hạn thẻ.

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/ đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo