Hoàn 5% số tiền thanh toán bảo hiểm qua Pru-Online cho thẻ Eximbank-Visa

Ngày cập nhật: 28.08.16 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 7,680 lần

Hoàn 5% số tiền thanh toán bảo hiểm qua dành cho chủ thẻ .

eximbank-pru-online

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 1800 1199
  • Email:card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo