Hoàn 10% giao dịch chi tiêu tại nước ngoài cho chủ thẻ MB JCB Sakura

Ngày cập nhật: 1.02.19 - Mục: MB - Lượt xem: 535 lần

Từ 01/2/2019 đến hết 31/3/2019, MB sẽ thực hiện hoàn 10% tổng giá trị giao dịch cho chủ thẻ tín dụng khi chi tiêu tại nước ngoài tối thiểu 500USD/tháng trở lên.

Theo đó, khi giao dịch tối thiểu 500USD/tháng trở lên bằng thẻ tín dụng MB JCB Sakura trong thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ sẽ được hoàn 10% giá trị giao dịch, giá trị hoàn tối đa 100 USD/tháng/chủ thẻ.

Giao dịch được tính phải là các giao dịch đảm bảo đồng thời các yếu tố như sau:

+ Giao dịch thành công trên POS;

+ Giao dịch ngoại tệ tại nước ngoài;

+ Giao dịch được diễn ra trong thời gian chương trình.

Tỷ giá áp dụng: 1USD = 23,240VNDTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo