GPBank triển khai sản phẩm cho vay kinh doanh tại chợ

Ngày cập nhật: 13.01.16 - Mục: GPBank - Lượt xem: 4,816 lần

Đáp ứng nhu cầu vay vốn kinh doanh tại Chợ, từ ngày 20/11/2015, chính thức triển khai sản phẩm cho vay kinh doanh tại chợ đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc thanh toán chi phí mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ với tài sản bảo đảm là chính điểm kinh doanh tại chợ và bất động sản (nếu có).

Mức cho vay tối đa lên đến: 1 tỷ đồng, đáp ứng tối đa lên đến 80% nhu cầu vốn của Khách hàng. Cụ thể: Mức cho vay 1 tỷ đồng đối với chợ đầu mối bán buôn có trên 400 điểm kinh doanh tại chợ. Trong khi đó, thời gian cho vay lên đến 36 tháng đối với cho vay từng lần và 12 tháng đối với cho vay theo hạn mức phục vụ mục đích cho vay bổ sung vốn lưu động và tối đa 7 năm đối với cho vay mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ với trường hợp đảm bảo đầy đủ bằng tài sản bảo đảm là điểm kinh doanh tại chợ và bất động sản.

Theo đó, Khách hàng có phương án kinh doanh tại chợ khả thi, có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật; Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% nhu cầu vốn thực hiện phương án kinh doanh trung dài hạn, 20% nhu cầu vốn thực hiện phương án kinh doanh ngắn hạn và có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ vốn vay trong thời hạn cam kết có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc có xác nhận có kinh doanh tại Đơn vị quản lý chợ và một số điều kiện khác sẽ có cơ hội trở thành khách hàng của Sản phẩm này.

Phương thức cho vay sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng vốn để bổ sung vốn lưu động thực hiện kinh doanh hoặc để thanh toán chi phí mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ. Cụ thể các phương thức: cho vay theo hạn mức, cho vay từng lần và phương thức cho vay trả góp (lãi suất add-on) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của Khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi) / 04 3514 9094.

Nguồn: GP BankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo