Gói ưu đãi Vững bền doanh nghiệp Việt của VietBank

Ngày cập nhật: 3.09.19 - Mục: VietBank - Lượt xem: 1,552 lần

Từ nay đến 30/12/2019, (KHDN) khi mở mới tài khoản thanh toán (CIF) tại sẽ nhận được nhiều vượt trội bao gồm: lãi suất cho vay, miễn giảm phí dịch vụ,…

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/09/2019 – 30/12/2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp chưa mở tài khoản thanh toán/ chưa giao dịch tại Vietbank (chưa có số CIF tại Vietbank).

Nội dung ưu đãi:

+ Miễn phí các dịch vụ sau:

 • Mở tài khoản thanh toán (mỗi loại tiền chỉ áp dụng cho 1 tài khoản);
 • Quản lý tài khoản hàng tháng;
 • Duy trì dịch vụ SMS Banking hàng tháng;
 • Dịch vụ chi lương hàng tháng (áp dụng tối đa cho 100 tài khoản CBNV/ DN);
 • Chuyển tiền trong/ ngoài hệ thống Vietbank;
 • Nộp tiền mặt và rút tiền mặt VNĐ, không phân biệt số tiền (cùng Tỉnh/TP với TTKD nơi KH có tài khoản);
 • Đăng ký tài khoản doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Giảm phí các dịch vụ sau:

 • Giảm 50% phí Thanh toán quốc tế;
 • Giảm 50% phí phát hành bảo lãnh.

+ Gói Ưu đãi cho vay:

 • Các nhóm khách hàng áp dụng:

+ Nhóm 1: KHDN có số CIF mở từ ngày 01/09/2019 tới 30/12/2019
+ Nhóm 2: KHDN có số CIF mở từ ngày 18/03/2019 tới 31/08/2019

 • Hạn mức giải ngân tối đa: 25 tỷ VNĐ/ KHDN
 • Lãi suất ưu đãi:Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo