Gói tài khoản siêu ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp mở CIF mới và tài khoản mới tại OCB

Ngày cập nhật: 26.08.17 - Mục: OCB - Lượt xem: 2,153 lần

siêu là gói sản phẩm Tài khoản với những thiết thực và hấp dẫn dành cho KHDN mở CIF và Tài khoản mới tại trong thời gian triển khai.I. Đặc điểm:

  • Thời gian triển khai: Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017
  • Điều kiện nhận ưu đãi: KH mở CIF mới và Tài khoản mới trong thời gian triển khai
  • Chi tiết các ưu đãi trong gói:

KH có thể sử dụng một số hoặc tất cả các ưu đãi của gói trong thời gian được hưởng ưu đãi

II. Điều kiện sử dụng sản phẩm: Khách hàng mở CIF mới và tài khoản mới

III. Đối tượng KH

  • Gói tài khoản Smart Account: Áp dụng với KHDN thông thường
  • Gói tài khoản Smart Start-up Account: Áp dụng với KHDN có thời gian thành lập ≤ 01 năm tính tới thời điểm mở tài khoản

IV. Các hồ sơ gồm có:

  • Giấy đăng ký mở tài khoản theo mẫu của OCB
  • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức
  •  Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản, kế toán trưởng.
  • Hồ sơ khác


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo