Giảm giá 15% trên tổng giá trị hóa đơn cho chủ thẻ ABBank tại nhà hàng VietDeli

Ngày cập nhật: 18.01.18 - Mục: ABBank - Lượt xem: 272 lần

Thời gian : Từ 08/11/2017 đến 08/11/2018

Hình thức ưu đãi: Giảm giá 15% trên bill tổng cho chủ

Địa điểm:

  • CN Hà Nội: Số 34 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội
  • CN Hồ Chí Minh: Nhà Hàng Home Finest số 252 Điện Biên Phủ, Quận 3, HCM

Điện thoại: 01642 024 689

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
    Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh