Giảm 8% khi đặt phòng khách sạn trên Hotels.com và thanh toán bằng thẻ ABBank Visa

Ngày cập nhật: 4.10.19 - Mục: ABBank - Lượt xem: 114 lần

Thời gian diễn ra chương trình:

  • Khách hàng cần trước ngày 31/12/ 2019.
  • Thời gian lưu trú phải chấm dứt trước ngày 31/03/2020.

*Tùy tình trạng còn phòng hay không.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế Visa do ABBANK phát hành (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).

Nội dung chương trình : Giảm 8% khi đặt phòng khách sạn trên bằng thẻ , cụ thể: Sử dụng coupon VISA8 để được giảm giá 8% cho phòng đầu tiên mà bạn đặt tại các khách sạn tham gia chương trình Đảm bảo Giá của Hostel.

Kênh bán áp dụng: http://www.hotels.com/visa

Điều kiện điều khoản: Tham khảo tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo