Giảm 60% phí ra sân tại 10 sân Golf cho thẻ tín dụng MB JCB Sakura Platinum

Ngày cập nhật: 12.12.18 - Mục: MB - Lượt xem: 2,597 lần

Từ nay đến hết 30/11/2019, MB dành 60% phí ra sân cho chủ thẻ tại 10 Việt Nam. được áp dụng tất cả các ngày trong chương trình bao gồm cả ngày lễ.

Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua hotline (0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn). Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt chỗ trực tiếp với sân Golf và Resort.

Chủ thẻ MB JCB Sakura Platinum phải trả một số khoản còn lại như phí ra sân, phí thuê xe và phí thuê nhân viên,…

Chương trình được áp dụng từ 1/12/2018 đến 30/11/2019.

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ.

Phân bổ lượt đặt chỗ:

 • Đối với dịch vụ giảm 60%, một (01) chủ thẻ đủ tiêu chuẩn có quyền đặt chỗ sáu (06) tháng một lần.
 • Số lượng ưu đãi giới hạn theo tháng.

Điều kiện tham gia:

 • Chủ thẻ MB JCB Sakura Platinum đủ tiêu chuẩn phải thanh toán các loại chi phí cần thiết bằng thẻ JCB.
 • Mỗi chủ thẻ MB JCB Sakura Platinum được phép đặt chỗ thêm cho một nhóm tối đa ba (03) người đi cùng. Mức ưu đãi cho người đi cùng tuỳ thuộc vào mức ưu đãi của sân Golf vào thời điểm đó.

Danh sách 10 sân golf:

Miền Bắc:

 • FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort
 • FLC HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort
 • Sân Golf Đại Lải
 • Sân Chí Linh Star Golf

Miền Trung:

 • FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort
 • FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort (*Resort will open in 2019)
 • Sân Laguna Lăng Cô Golf Resort

Miền Nam:

 • Sân Long Thành Golf Resorts
 • Sân Taekwang Jeongsan Country Golf Club
 • Sân Vietnam Golf & Country Club

Thời gian đặt giữ chỗ:

 • Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 03 giờ chiều và trước 02 ngày
  làm việc.
 • Chúng tôi khuyến khích các bạn nên đặt sớm để đảm bảo nhận được ưu đãi.
 • Thời gian tối đa tính từ ngày đặt chỗ đến ngày chơi / checkin là một (01) tháng.

Các bước giao dịch đặt chỗ:

 • Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương trình JCB Ưu đãi Golf qua hotline (0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn). Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt chỗ trực tiếp với sân Golf và Resort.
 • Các khách hàng khác muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ MB JCB Sakura Platinum có thể tham gia nếu tất cả phí của người chơi đó được thanh toán bởi thẻ JCB. (Tối đa thêm ba (03) người)
 • Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn ba (03) người, những người còn lại cần đặt chỗ trực tiếp với sân Golf theo mức phí áp dụng quy định bởi sân Golf. (Nghĩa là JCB có thể đặt chỗ cho tối đa ba (03) người qua hotline JCB bên cạnh chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn)
 • Việc chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng trống của sân Golf hay Resort.
 • Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân Golf.
 • Chương trình JCB Vietnam Golf sẽ không xử lý yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi Golf/ checkin mà chủ thẻ đã đặt trước trực tiếp với sân.

Quy trình đặt dịch vụ, phí, lệ phí và các điều kiện, điều khoản khác vui lòng xem thêm tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo