Giảm 50% cho 05 chuyến GrabCar thành toán bằng thẻ quốc tế Eximbank

Ngày cập nhật: 9.06.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 525 lần

Giảm 50% cho 05 chuyến GrabCar thành toán bằng thương hiệu Visa/MasterCard.

Thể lệ chương trình: xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo