Giảm 15% phí bảo hiểm Liberty khi thanh toán bằng thẻ Eximbank-Visa

Ngày cập nhật: 20.12.16 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 622 lần

Giảm 15% khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ . Mã là VISA247.

eximbank-liberty

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank
Eximbank Call Center: 18001199
Email: card@eximbank.com.vnTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo