Giảm 12% giá phòng tại Hotels.com với thẻ Sacombank MasterCard

Ngày cập nhật: 21.08.17 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 118 lần

Đăng ký thẻ là “preferred card payment” tại www./savemastercard

Nhập mã giảm giá SAVEMYCARD khi thanh toán đặt phòng khách sạn để được hưởng 12%

Lưu ý: Chủ thẻ phải lưu trú tại khách sạn tối thiểu 2 đêm

Thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2017

Thời gian lưu trú: Trước 31/03/2018

Liên hệ:Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh