Giảm 10% trên hóa đơn khi sử dụng dịch vụ tại The Local Coffee

Ngày cập nhật: 14.06.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 220 lần

Giảm 10% trên hóa đơn khi sử dụng dịch vụ tại từ 10/06/2017 đến 31/12/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo