Giảm 10% khi mua sắm trực tuyến tại Nguyễn Kim dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard

Ngày cập nhật: 13.07.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 609 lần

Giảm 10% khi mua sắm trực tuyến tại dành cho chủ thẻ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo