Giảm 10% dịch vụ ẩm thực tại Du Thuyền Bonsai Cruise trên sông Sài Gòn dành cho chủ thẻ Eximbank

Ngày cập nhật: 15.03.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 531 lần

Giảm 10% dịch vụ tại trên sông Sài Gòn dành cho .

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo