Eximbank triển khai Dịch vụ chi lương trên Internet Banking

Ngày cập nhật: 28.06.19 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 316 lần

triển khai Dịch vụ chi lương trên với nhiều tiện ích hấp dẫn.

a. Tiện ích:

 • Chỉ thực hiện 1 giao dịch duy nhất để chuyển khoản ngay tức thì cho tất cả nhân viên
 • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực
 • An toàn, bảo mật thông tin

b. Dịch vụ bao gồm:

 • Chi lương trong hệ thống Eximbank: người thụ hưởng có tài khoản tại Eximbank
 • Chi lương ngoài hệ thống Eximbank: người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác

c. Điều kiện và thủ tục sử dụng dịch vụ:

 • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Eximbank
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking gói thanh toán
 • Đăng ký sử dụng tiện ích chi lương qua Internet Banking

d. Liên hệ:

 • Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center): 18001199 (nhấn phím số 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h30 – 21h00) v
  thứ Bảy (7h30 – 17h00).
 • Email: ebanking@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo