Eximbank triển khai chương trình Tỷ giá ưu đãi cùng Internet Banking

Ngày cập nhật: 25.12.15 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 1,183 lần

Từ ngày 25/12/2015, triển khai chương trình “Tỷ giá ưu đãi cùng ” dành cho các khách hàng có tài khoản và có đăng ký sử dụng hệ thống Internet Banking *.

Khách hàng sẽ được hưởng tỷ giá ưu đãi khi thực hiện giao dịch bán ngoại tệ trên hệ thống Internet Banking. Tỷ giá ưu đãi được tính bằng tỷ giá mua chuyển khoản công bố của Eximbank tại thời điểm giao dịch cộng với margin khuyến mại, chi tiết:

Ngoại tệ

Margin khuyến mại (VNĐ)

USD

5

GBP

10

HKD

1

CHF

10

JPY

0.1

AUD

10

CAD

10

SGD

10

EUR

10

NZD

10

Chương trình được triển khai đến hết 25/03/2016.

(*) Không áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngoại tệ ra ngoài hệ thống Eximbank.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo