Eximbank – Thông báo về việc hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Hai Bà Trưng, PGD Tây Sơn, PGD Nguyễn Phong Sắc

Ngày cập nhật: 20.04.15 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 2,896 lần

THÔNG BÁO

V/v hoạt động Trụ sở mới Hai Bà Trưng, PGD Tây Sơn, PGD Nguyễn Phong Sắc

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại.

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ – NHNN ngày 02/06/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Căn cứ văn bản số 144/2015/EIBHBT ngày 23/3/2015, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố vv chấp thuận thay đổi địa điểm PGD của .

Căn cứ văn bản số 145/2015/EIBHBT ngày 23/3/2015, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội vv chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh của Eximbank.

1. Chi nhánh Hai Bà Trưng

  • Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng.
  • Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô.
  • Địa chỉ cũ: số 439 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Địa chỉ mới: (tầng 1 và tầng 5) tòa nhà số 257 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Tây Sơn

  • Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Phòng giao dịch Tây Sơn.
  • Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô – Phòng giao dịch Trần Khát Chân.
  • Địa chỉ cũ: số 108 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
  • Địa chỉ mới: số 439 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc

  • Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc.
  • Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô – Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc.

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất