Eximbank đẩy mạnh Chuyển sang tiền VNĐ, nhận nhiều ưu đãi, với Lãi suất thưởng cao lên đến 0,6%/năm, cho KH bán USD, Vàng gửi lại VNĐ

Ngày cập nhật: 6.01.16 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 865 lần

Eximbank-day-manh-chuyen-sang-tien-vnd-nhan-nhieu-uu-dai-voi-lai-suat-thuong-cao-len-den-06nam-cho-kh-ban-usd-vang-gui-lai-vnd

Từ ngày 04/01/2016, đẩy mạnh chương trình “Chuyển sang tiền VNĐ, nhận nhiều ưu đãi” dành riêng cho khách hàng có nhu cầu bán USD hoặc vàng giữ hộ đang nắm giữ, bán lại cho để gửi lại tiền VNĐ tại .

Kỳ hạn gửi VNĐ

Lãi suất thưởng VNĐ

Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng

+0,2%/năm,
tối đa Lãi suất nhận 5,5%/năm

Từ 6 tháng đến dưới 24 tháng

+0,3%/năm

24  tháng

+0,5%/năm

Từ 36  tháng trở lên

+0,6%/năm

Ngoài ra, khách hàng vẫn được nhận đầy đủ các ưu đãi, theo sản phẩm, chương trình VNĐ khách hàng chọn gửi lại.

Chi tiết thể lệ chương trình

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo