Eximbank cuồng nhiệt cùng U23 Việt Nam

Ngày cập nhật: 28.01.18 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 145 lần

ngay cho khách hàng tại .

Cụ thể:

  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.
  • Khách hàng mang tên Hải, Dũng, Trường giao dịch mua bán vàng miếng SJC từ 23 chỉ trở lên trên toàn hệ thống Eximbank.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD gần nhất.Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh