Eximbank – Chương trình khuyến mại gửi tiền Ưu đãi tháng 3

Ngày cập nhật: 14.03.15 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 1,212 lần

Eximbank-chuong-trinh-khuyen-mai-gui-tien-uu-dai-thang-3

1. Thời gian khuyến mại: 10/03/2015 – 31/03/2015.

2. Phạm vi khuyến mại: toàn quốc.

3. Đối tượng khuyến mại:

Đối với khách hàng :

  • Khách hàng cá nhân VIP hiện hành; hoặc
  • Khách hàng cá nhân gửi vốn mới VNĐ từ 1 tỷ đồng trở lên.

Vốn mới là vốn của khách hàng tăng thêm so với tổng số tiền gửi tại vào ngày 28/02/2015.

4. Nội dung chi tiết:

– Sản phẩm huy động: tiền gửi, tiết kiệm thường.

– Kỳ hạn gửi tiền: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.

– Đồng tiền huy động: đồng Việt Nam (VNĐ).

– Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ.

– Lãi suất áp dụng:

Kỳ hạn 1 tháng  2 tháng 3 tháng
Lãi suất “Ưu đãi tháng 3” 5,0% 5,1% 5,3%

– Quy định về rút vốn trước hạn:

  • Khi có nhu cầu rút tiền, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số dư tiền gửi trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi, được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.
  • Phần tiền gốc còn lại được hưởng lãi suất trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi khách hàng cá nhân.

– Quy định khác: khi đến hạn, nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác thì Eximbank sẽ tính lãi nhập vào vốn và kéo dài thêm một kỳ hạn mới, với lãi suất tại thời điểm đầu ngày đến hạn.

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo