Du lịch Hàn Quốc cùng thẻ SCB beYOU

Ngày cập nhật: 21.03.19 - Mục: SCB - Lượt xem: 979 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 25/03/2019 Đến hết ngày 02/06/2019.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Quốc tế

Tặng quà là 01 chuyến Hàn Quốc 4 ngày 3 đêm cho chủ thẻ TTQT SCB beYOU có 06 số của mã chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là 250319 và nhanh nhất mỗi tuần trong thời gian triển khai chương trình:
  • Số lượng quà tặng mỗi tuần (Giải/tuần): 01
  • Giá trị quà tặng (Đồng/giải): 15.000.000
  • Số tuần triển khai (Tuần):   10
Ghi chú:
  • Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn của các giao dịch thực hiện bằng quốc tế SCB ngay sau các ký tự Approval Code/App. Code/Authorization Code/Auth. Code/Số chuẩn chi.
  • Đối với giao dịch thanh toán online/giao dịch QR payment mã chuẩn chi sẽ được căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của SCB.
  • Trường hợp trong tuần không có Khách hàng có mã chuẩn chi thỏa điều kiện 250319 thì mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ giảm dần 1 số từ trái qua theo định dạng 50319.
  • Trường hợp không có mã chuẩn chi thỏa định dạng 50319, thì mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ tiếp tục giảm dần 1 số từ trái sang theo định dạng 0319.
  • Trường hợp không có mã chuẩn chi thỏa định dạng 0319, thì mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ tiếp tục giảm dần 1 số từ trái sang theo định dạng 319.
  • Trường hợp không có mã chuẩn chi thỏa định dạng 319, thì mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ tiếp tục giảm dần 1 số từ trái sang theo định dạng 19.

Ghi chú: Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng ngoài (không áp dụng với CBNV SCB).

Xem chi tiết chương trình tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo