Đón Thu quyến rũ 2019 cùng LienVietPostBank

Ngày cập nhật: 26.08.19 - Mục: LienVietPostBank - Lượt xem: 322 lần

Tên chương trình: “Đón thu quyến rũ 2019”

Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/08/2019 đến hết ngày 28/08/2019 (10 ngày khuyến mại)

Nội dung chi tiết về các giá vé và điều kiện chương trình tham khảo:

  • Nội địa: https://www.vietnamairlines.com/vi/sites/Mua-thu-vang-2019#noidia
  • Quốc tế: ttps://www.vietnamairlines.com/vi/sites/Mua-thu-vang-2019#quocte


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo