Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đi cùng Vietbank ưu đãi trọn gói

Ngày cập nhật: 28.02.21 - Mục: VietBank - Lượt xem: 77 lần

Thời gian triển khai: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 30/06/2021.

Đối tượng:Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu và mới

Mục đích: tài trợ xuất nhập khẩu

Hạn mức: 1.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ quy đổi

Hạn mức giải ngân/Khách hàng: 50 tỷ đồng

Ưu đãi chương trình:

Mục (%/năm) VND USD Ghi chú
Lãi suất 6,5% 3,0%
  • KUNN max 6 tháng.
  • Miễn phí trả nợ trước hạn.
  • Giảm max 50% phí TTQT

www..com.vn 18001122Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo