Điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại Sở giao dịch Agribank từ 27/11/2014

Ngày cập nhật: 1.12.14 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,105 lần

Từ 27/11/2014, Sở Giao dịch áp dụng mức linh hoạt mới đối với hầu hết các kỳ hạn đối với khách hàng . Lãi suất huy động đối với các kỳ hạn gửi bằng đồng EUR, đồng USD cũng được điều chỉnh.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm linh hoạt áp dụng đối với cá nhân gửi bằng đồng VND, USD, EUR lần lượt như sau:

– Đồng VND:

 • Không kỳ hạn: 1,00%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng: 4,00%/năm.
 • Kỳ hạn 2 tháng: 4,50%/năm.
 • Kỳ hạn 3 tháng: 5,00%/năm.
 • Kỳ hạn 6 tháng: 5,50%/năm.
 • Kỳ hạn 9 tháng: 5.80%/năm.
 • Kỳ hạn 12 tháng: 6,30%/năm.
 • Kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng: 6,50%/năm.

– Đồng USD:

 • Không kỳ hạn: 0,2%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 18 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.

– Đồng EUR:

 • Không kỳ hạn: 0,20%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.

Lãi suất huy động tiền cá nhân bằng đồng EUR áp dụng các mức như sau:

 • Tiền gửi thanh toán; không kỳ hạn: 0,20%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng; 2 tháng; 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.

Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng EUR đối với khách hàng là tổ chức, được áp dụng các mức như sau:

 • Tiền gửi thanh toán; không kỳ hạn: 0,10%/năm.
 • Kỳ hạn 3 tháng: 0,50%/năm.
 • Kỳ hạn 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng; 24 tháng áp dụng chung mức lãi suất 0,75%/năm.

Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp gửi tiết kiệm bằng đồng VND kỳ hạn 24 tháng được hưởng các mức lãi suất 6,30%/năm.

Thông tin lãi suất áp dụng cho ngoại tệ hoặc thông tin khác, quý khách vui lòng tham khảo chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch – Sở Giao dịch Agribank hay gọi số điện thoại (04) 38.313.765/ 38.313.720.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo