Điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại Sở giao dịch Agribank từ 10/9/2014

Ngày cập nhật: 11.09.14 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,986 lần

Từ 10/9/2014, Sở Giao dịch áp dụng mức mới đối với hầu hết các kỳ hạn gửi bằng tiền Việt Nam (VND) đối với khách hàng.

Theo đó, tiết kiệm gửi bằng VND và tiết kiệm linh hoạt gửi bằng VND dành cho khách hàng , tiết kiệm gửi bằng VND dành cho khách hàng là tổ chức đều áp dụng mức tối đa là 7,2%/năm.

Cụ thể, khách hàng cá nhân bằng VND được hưởng các mức lãi suất như sau:

 • Không kỳ hạn: 1%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng: 4,50%/năm.
 • Kỳ hạn 2 tháng: 5,00%/năm.
 • Kỳ hạn 3 tháng: 5,50%/năm.
 • Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng: 6,00%/năm.
 • Kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng: 7,00%/năm.

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm linh hoạt bằng VND được hưởng các mức lãi suất như sau:

 • Không kỳ hạn: 1%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng: 4,50%/năm.
 • Kỳ hạn 2 tháng: 5,00%/năm.
 • Kỳ hạn 3 tháng: 5,50%/năm.
 • Kỳ hạn 6 tháng: 6,00%/năm.
 • Kỳ hạn 9 tháng: 6,00%/năm.
 • Kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng: 7,00%/năm.

Khách hàng là tổ chức, gửi tiết kiệm bằng VND được hưởng các mức lãi suất tương ứng với từng kỳ hạn như sau:

 • Không kỳ hạn: 1%/năm.
 • Kỳ hạn 1 tháng: 4,50%/năm.
 • Kỳ hạn 2 tháng: 5,00%/năm.
 • Kỳ hạn 3 tháng: 5,50%/năm.
 • Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng: 6,00%/năm.
 • Kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: 7,00%/năm.

Ngoài ra, lãi suất huy động, lãi suất tiết kiệm linh hoạt áp dụng cho các kỳ hạn gửi bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch Agribank không thay đổi. Quý khách vui long tham khảo chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch – Sở Giao dịch Agribank hay gọi số điện thoại (04) 38.313.765/ 38.313.720.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo