Đăng ký POS, nhận thưởng ngay cùng BIDV

Ngày cập nhật: 23.11.19 - Mục: BIDV - Lượt xem: 9,016 lần

Từ 18/11/2019 đến hết ngày 17/05/2020, triển khai chương trình khuyến mại dành riêng cho (ĐVCNT) mở mới dịch vụĐối tượng khuyến mại: ĐVCNT mở mới dịch vụ CNTTT trên POS và có phát sinh doanh số giao dịch trong thời gian khuyến mại, có mức phí của thẻ Visa/Master không thấp hơn biểu phí tối thiểu theo quy định của BIDV.

Sản phẩm áp dụng: ĐVCNT sử dụng POS truyền thống, không bao gồm các sản phẩm: mPOS, eMerchant, BIDV Pay+

Nội dung chương trình: BIDV thưởng (tặng tiền hoặc quà) cho đối tượng tham gia khuyến mại căn cứ trên Doanh số xét thưởng đạt được trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mở MID.

Mức thưởng Doanh số xét thưởng (**) Giá trị thưởng (VND)
Mức 1 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 200.000
Mức 2 Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 400.000
Mức 3 Từ 500 triệu đồng trở lên 1.000.000

Trong đó:

– Doanh số xét thưởng = Doanh số giao dịch * Hệ số khu vực.

– Doanh số giao dịch: Là Tổng giao dịch chấp nhận thanh toán thẻ của MID trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở MID.

– Hệ số khu vực như sau:

STT Khu vực Hệ số
1 DBSH, TN, BTB, DBSCL 1.3
2 Các khu vực còn lại 1.0

Chi tiết về Chương trình khuyến mại tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo