Combo thanh toán xuất khẩu của Eximbank

Ngày cập nhật: 17.11.19 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 3,066 lần

Thời gian triển khai: từ ngày 01/11/2019

Đối tượng áp dụng: Khách hàng tổ chức có hoạt động nhận tiền từ nước ngoài

Nội dung Combo:

Mức ưu đãi phí / tỷ giá
Giao dịch nhận tiền từ nước ngoài
Giảm 20%

Đăng ký và sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan

điện tử 24/7 tại

Miễn phí đăng ký

Giao dịch bán ngoại tệ nhận VNĐ

Cộng 5 đồng

Điều kiện áp dụng : Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7 của Eximbank.

Quy định chung:

  • Mức ưu đãi phí nhận tiền nước ngoài nêu trên không bao gồm phí trả ngân hàng nước ngoài.
  • Tỷ giá ngoại tệ áp dụng là tỷ giá bảng.
  • Thời hạn áp dụng ưu đãi: từ ngày đăng ký Combo đến ngày cuối cùng của Quý hiện hành.

Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Combo, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo