Cơ hội nhận đến 50% tiền hoàn lại cho các giao dịch hợp lệ với Thẻ tín dụng Standard Chartered

Ngày cập nhật: 26.05.19 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 314 lần

Từ 01-31/05/2019, cơ hội Nhận đến 50% tiền hoàn lại cho các hợp lệ với khi có Mã chuẩn chi hợp lệ trên hóa đơn quẹt thẻ của bạn Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình

Quẹt thẻ liền tay, nhận ngay tiền hoàn. Làm cách nào để nhận được Tiền hoàn?

Nhắn “DK” gửi 8069 để tham gia chương trình

Chi tiêu cùng thẻ tín dụng Standard Chartered:

  • Trực tiếp qua máy cà thẻ
  • Trong Việt Nam
  • Bằng VNĐ

 Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn nếu Mã chuẩn chi trên hóa đơn quẹt thẻ như sau:

  • Hoàn 20% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXXX55 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 135055, 657155)
  • Hoàn 35% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XXX555 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 130555, 650555)
  • Hoàn 50% giá trị giao dịch nếu mã chuẩn chi là XX5555 (với X là số ngẫu nhiên từ 0-9, ví dụ: 135555, 625555)

Điều Khoản và Điều Kiện:

  1. Nhấp vào đây để tham khảo Điều khoản và Điều Kiện của chương trình.
  2. Giao dịch chi tiêu hợp lệ có thể được thực hiện bởi chủ thẻ chính hoặc chủ thẻ phụ (nếu có). Tuy nhiên, giải thưởng chỉ trao cho chủ thẻ chính. Mức tối đa cho mỗi chủ thẻ chính mỗi tháng là 3.000.000 đồng
  3. Tổng ngân sách hoàn tiền mỗi tháng cho chương trình này là 99.000.000 đồng. Do đó, Tiền hoàn sẽ được dựa trên nguyên tắc “đến trước, được trước” cho đến khi hết ngân sách của tháng đó.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo