Citibank – Khuyến mãi tại Evason Ana Mandara Nha Trang

Ngày cập nhật: 17.03.15 - Mục: Citibank - Lượt xem: 1,047 lần

Print

  • Giảm 10% trên giá BAR cho chủ thẻ nước ngoài bao gồm ăn sáng cho 2 người.
  • Giảm 30% trên giá hiện hành tốt nhất cho chủ thẻ Vietnam.
  • Miễn phí ăn sáng cho 2 người.
  • Không áp dụng gộp với các chương trình khác và trình thẻ Citibank.
  • Không áp dụng trong giai đoạn 19-22/02, 29/03 – 10/04, 30/04 – 03/05, các dịp lễ tết.

Thời gian: 12/01/2015 – 20/12/2015.

Địa điểm: Đường Trần Phú, Nha Trang.

Email: reservations-nhatrang@evasonresorts.com

Nguồn: CitibankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo