Chuyển tiền nhanh Western Union Trao gửi yêu thương 2016 cùng Nam A Bank

Ngày cập nhật: 16.10.16 - Mục: Nam A Bank - Lượt xem: 1,096 lần

1. Thời gian khuyến mại: từ 10/10/2016 – 02/12/2016 (chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc khi hết thời gian triển khai chương trình).

2. Sản phẩm khuyến mại: Nhận tiền WU

3. Phạm vi triển khai: Tại các điểm giao dịch WU của ở các tỉnh thành phía Nam như sau: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang,Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh.

4. Hình thức khuyến mại: Tiền mặt

5. Nội dung khuyến mại:

Với mỗi giao dịch nhận tiền , khách hàng được nhận 01 quà tặng khuyến mại với giá trị quà tặng như sau:

Số tiền nhận tối thiểu (USD quy đổi) Giá trị quà tặng
200 USD ≤ số tiền nhận < 500 USD 30,000VNĐ/giao dịch
Số tiền nhận ≥ 500 USD 50,000VNĐ/giao dịch

6. Thời gian, địa điểm trao thưởng:

Khách hàng được nhận thưởng ngay tại đơn vị chi trả WU sau khi nhân viên ngân hàng hoàn tất thủ tục chi trả WU cho khách hàng.

7. Các quy định khác:

7.1. Quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng:

– Quyền lợi của khách hàng: Khách hàng được chuyển thanh toán đầy đủ số tiền nhận qua dịch vụ Western Union và giá trị giải thưởng.

– Trách nhiệm của khách hàng:

• Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Ngân hàng về chương trình.

• Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại để nhận thưởng, thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên (nếu có) theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

7.2. Quyền lợi, trách nhiệm của ngân hàng:

– Quyền lợi của ngân hàng:

• Được quyền từ chối chi trả giải thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định tại văn bản này và các thoả thuận đã cam kết với ngân hàng.

• Được quyền từ chối chi trả giải thưởng đối với các giao dịch bị tổn thất do bị lợi dụng mà lỗi không thuộc Ngân hàng.

• Nếu được khách hàng đồng ý, Ngân hàng được phép sử dụng hình ảnh và thông tin khách hàng trúng thưởng tại ngân hàng mình vào mục đích quảng cáo mà không phải trả một khoản phí nào.

– Trách nhiệm của Ngân hàng:

• Công bố công khai và thực hiện theo đúng các quy định về chương trình tại các điểm giao dịch, đại lý phụ tại các địa bàn triển khai chương trình khuyến mại thuộc Ngân hàng.

• Giữ bí mật số tiền nhận của khách hàng qua dịch vụ nhận tiền Western Union.

• Thanh toán đầy đủ và chính xác tiền của khách hàng nhận qua dịch vụ Western Union.

• Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm do bị lợi dụng đối với các giao dịch nhận tiền Western Union bị tổn thất do lỗi của Ngân hàng.

• Có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế (nếu có) trước khi chi trả giải thưởng cho khách hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo