Chuyển tiền nhanh tay – Có ngay tiền thưởng cùng Nam A Bank

Ngày cập nhật: 6.01.17 - Mục: Nam A Bank - Lượt xem: 874 lần

1. Tên chương trình: “CHUYỂN TIỀN NHANH TAY – CÓ NGAY TIỀN THƯỞNG”

2. Thời gian, phạm vi khuyến mại:

– Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 30/01/2017.

– Trên toàn hệ thống .

3. Hình thức, đối tượng khuyến mại: Tặng tiền thưởng cho Khách hàng cá nhân khi tham gia chương trình.

4. Cơ cấu giải thưởng:

STT Nội dung Giải thưởng (VNĐ) Số lượng Tổng Giá trị giải thưởng (VNĐ)
1 100 khách hàng đầu tiên đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản hoặc Gói Combo và thực hiện tối thiểu 1 giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7. 50.000 100 5.000.000
2 100 người giới thiệu và 100 người được giới thiệu đầu tiên sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7”. 50.000 200 10.000.000
3 Top 3 người giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ và có phát sinh giao dịch “Chuyển  tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” nhiều nhất. Giải nhất: 3.000.000 1 3.000.000
Giải nhì: 1.000.000 2 2.000.000
Tổng cộng 20.000.000

5. Thể lệ chương trình:

5.1 Chương trình 1 – Giải thưởng dành cho khách hàng đăng ký mới Internet Banking.

– Điều kiện nhận giải thưởng:

+ Khách hàng đăng ký mới Internet Banking gói cho phép chuyển khoản hoặc chuyển đổi từ gói tra cứu sang gói chuyển khoản hoặc Gói Combo.

+ Thực hiện tối thiểu 1 giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 thành công trên Internet Banking, tối thiểu 100.000 VNĐ/giao dịch.

– Giải thưởng công bố và trao thưởng ngay sau khi kết thúc chương trình, có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt 100 Khách hàng thỏa điều kiện.

5.2 Chương trình 2 – Giải thưởng dành cho người giới thiệu và người được giới thiệu.

– Điều kiện nhận giải thưởng:

Người giới thiệu (A):

+ Không được giới thiệu cho chính mình.

+ Có đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.

+ Đã sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” trên Internet Banking.

+ Nhắn tin tham gia chương trình theo cú pháp: NAB 247 <Số CIF của B> gửi 8149, trong đó:

<Số CIF của B>: là mã khách hàng của người được giới thiệu (B). Cách xác định số CIF: Ví dụ số tài khoản là 100012345600001 => số CIF là 0123456.

Ví dụ tin nhắn: NAB 247 0123456 gửi 8149.

Số điện thoại nhắn tin phải là số điện thoại chính đăng ký SMS Banking.

Người được giới thiệu (B) (*):

+ Chưa từng sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” trên Internet Banking đến trước thời điểm triển khai chương trình.

+ Có phát sinh giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 thành công trên Internet Banking, tối thiểu 100.000 VNĐ/giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.

– Chỉ người được giới thiệu đầu tiên thỏa mãn điều kiện (*) được nhận giải thưởng 50.000 VNĐ (là người được người giới thiệu (A) gửi tin nhắn giới thiệu đầu tiên). Nếu người được giới thiệu đầu tiên không đủ điều kiện thì sẽ xét giải thưởng 50.000 VNĐ cho người được giới thiệu tiếp theo đủ điều kiện.

– Người giới thiệu và người được giới thiệu chỉ được nhận thưởng 1 lần.

– Trong trường hợp người giới thiệu (A) muốn tham gia chương trình 3 thì thực hiện nhắn tin theo cú pháp nêu tại chương trình 2 cho những người được giới thiệu tiếp theo.

– Giải thưởng được công bố và trao thưởng ngay sau khi kết thúc chương trình, có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt 200 Khách hàng thỏa điều kiện.

5.3 Chương trình 3 – Giải thưởng dành cho người giới thiệu.

– Người giới thiệu có số lượng người được giới thiệu sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” trên Internet Banking nhiều nhất, nhì sẽ được nhận thưởng.

– Điều kiện nhận giải thưởng:

+ Có đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking.

+ Đã sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7” trên Internet Banking.

+ Nhắn tin theo cú pháp nêu tại chương trình 2.

+ Số lượng người được giới thiệu phải đạt tối thiểu 5 khách hàng.

+ Chỉ xét người được giới thiệu thỏa mãn điều kiện (*).

+ Khách hàng có số lượng người được giới thiệu bằng nhau, xét khách hàng có số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 của người được giới thiệu nhiều hơn.

– Người được giới thiệu là hợp lệ khi chưa được ghi nhận cho người giới thiệu nào trước đó.

– Giải thưởng được công bố và trao thưởng ngay sau khi kết thúc chương trình.

6. Thông tin liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 6679.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo