Chương trình tích điểm thưởng dành cho chủ thẻ ABBank Visa

Ngày cập nhật: 18.03.16 - Mục: ABBank - Lượt xem: 3,005 lần

Ngân hàng TMCP An Bình () trân trọng kính gửi tới Quý khách hàng thông tin về “Chương trình tích điểm thưởng dành cho chủ thẻ ”.

1. Sản phẩm thẻ áp dụng: Thẻ ABBank Visa & Thẻ ABBank Visa bao gồm tất cả các hạng thẻ (Hạng Chuẩn, Hạng Vàng, Hạng Platinum), thẻ chính và thẻ phụ.

2. Đối tượng được áp dụng: Tất cả chủ thẻ ABBank Visa.

3. Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc.

4. Cách thức đăng ký và thời hạn tham gia chương trình:

 • Tất cả các khách hàng sử dụng thẻ ABBank Visa đều được tự động tham gia chương trình tích điểm mà không cần đăng ký.
 • Thời hạn tham gia chương trình: Chương trình tích điểm thưởng dành cho chủ thẻ Visa được thực hiện liên tục, xuyên suốt đến khi ABBank thông báo kết thúc Chương trình.

5. Loại hình dịch vụ được xét tích điểm:

 • Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các Điểm bán hàng và các trang web chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa.
 • Thanh toán hóa đơn (tiền điện, VnTopup, cước điện thoại cố định/Internet… trên các kênh của ABBank).

6. Cơ sở tính điểm: 

Sản phẩm thẻ Hạng thẻ Điểm cơ sở
Thẻ tín dụng quốc tế
ABBank Visa
Hạng Platinum 6,000 VND = 1 điểm
Hạng Vàng 8,000 VND = 1 điểm
Hạng chuẩn 10,000 VND = 1 điểm
Thẻ ghi nợ quốc tế
ABBank Visa
Hạng Platinum (nếu có) 10,000 VND = 1 điểm
Hạng Vàng 15,000 VND = 1 điểm
Hạng chuẩn 20,000 VND = 1 điểm

7. Xếp hạng khách hàng:

Hạng khách hàng Điều kiện xếp hạng Hệ số nhân theo
hạng khách hàng
Hạng Kim Cương Từ 100,000 điểm trở lên 1,3
Hạng Vàng Từ 50,000 điểm đến dưới 100,000 điểm 1,2
Hạng Bạc Từ 30,000 điểm đến dưới 50,000 điểm 1,1

8. Quy định về tích điểm:

 • Loại hình dịch vụ thanh toán được áp dụng tích điểm có thể được sửa đổi và bổ sung theo từng thời kỳ.
 • Hệ thống sẽ tự động tính điểm cho khách hàng theo cơ chế tính điểm, tự động xác định và xếp khách hàng vào các hạng tương ứng theo quy định của ABBank.
 • Với mỗi giao dịch thanh toán thành công được ghi nhận vào hệ thống, hệ thống thẻ sẽ tự động quy đổi ra số điểm tương ứng theo quy định và cộng vào quỹ điểm của khách hàng. Giao dịch thanh toán thành công là giao dịch đã được trừ tiền vào tài khoản của khách hàng.
 • Với mỗi giao dịch hoàn trả được ghi nhận vào hệ thống, hệ thống thẻ sẽ tự động quy đổi ra số điểm tương ứng theo quy định và trừ vào quỹ điểm của khách hàng.
 • Hệ thống tích điểm dựa trên số thẻ của từng khách hàng cụ thể. Đối với những khách hàng có nhiều thẻ Visa, việc tích điểm sẽ được thực hiện trên từng tài khoản, việc cộng điểm và xếp hạng cũng được thực hiện theo từng tài khoản. Các giao dịch của thẻ phụ sẽ được tính cho thẻ chính. Khách hàng có thể chuyển tổng quỹ điểm từ tài khoản này sang tài khoản kia tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gọi về số Hotline của ABBank theo số (08) 38 365 365/1900 571 581.
 • Các tham số trong cách thức tính điểm của ABBank có thể thay đổi theo quy định của ABBank trong từng thời kỳ.
 • Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi khách hàng sử dụng thẻ, hệ thống sẽ tự động tích điểm và cộng vào quỹ điểm để xác định hạng. Kể cả khi khách hàng đổi quà và điểm đổi quà bị trừ khỏi quỹ điểm thì cũng không ảnh hưởng đến hạng. Khi khách hàng đủ điểm để nâng hạng thì hệ thống sẽ cập nhật hạng mới vào ngày hôm sau. Kể từ khi hạng được xác lập thì điểm số trên mỗi giao dịch thanh toán của khách hàng sẽ được tính thêm hệ số nhân theo hạng tương ứng theo quy định ABBank.

9. Quy định đổi điểm thành quà:

– Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng một phần hoặc toàn bộ hoặc không sử dụng tổng điểm tích lũy để quy đổi thành các ưu đãi do ABBank quy định trong từng thời kỳ.

– Trường hợp khách hàng sử dụng một phần hoặc toàn bộ tổng điểm tích lũy để quy đổi thành các ưu đãi/quà tặng của ABBank, hệ thống sẽ trừ đi tương ứng trong tổng điểm tích lũy của khách hàng số điểm khách hàng đã sử dụng để đổi thành các ưu đãi theo phương thức điểm nào được tích lũy trước sẽ được sử dụng trước để đổi quà. Toàn bộ số điểm còn lại của khách hàng tiếp tục được sử dụng để tích lũy theo quy định của ABBank.

– Trường hợp khách hàng không sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy các ưu đãi/quà tặng của ABBank trong từng thời kỳ thì tổng điểm tích lũy của khách hàng tiếp tục được tích lũy theo quy định của ABBank.

– Trong vòng 12 tháng liên tiếp kể từ khi thẻ của khách hàng hết hiệu lực, khách hàng không phát hành lại thẻ và không sử dụng hết điểm tích lũy để đối lấy ưu đãi của ABBank thì toàn bộ số điểm tích lũy còn lại của khách hàng trong tài khoản tương ứng sẽ hết giá trị sử dụng và không được đổi quà.

– Trong vòng 12 tháng kể từ khi thẻ của khách hàng hết hiệu lực, mà khách hàng phát hành lại thẻ thì tổng điểm tích lũy được từ thẻ đã hết hạn sẽ được chuyển sang thẻ mới để tiếp tục tích điểm và có giá trị đổi quà.

– Khi chủ thẻ vi phạm thanh toán (nợ quá hạn) thì sẽ bị phong tỏa điểm tích lũy và không được đổi lấy ưu đãi theo quy định ABBank từng thời kỳ. Trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm thẻ của khách hàng vi phạm thanh toán, khách hàng thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán với ABBank thì số điểm của khách hàng sẽ có hiệu lực trở lại và được sử dụng theo quy định của ABBank.

– Trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán thẻ trước thời hạn hiệu lực của thẻ, toàn bộ số điểm của khách hàng tích lũy sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày thẻ của khách hàng được chuyển trạng thái tất toán trên hệ thống của ABBank

 • Đối với thẻ tín dụng quốc tế Visa: Ngay khi thẻ chính chấm dứt sử dụng dịch vụ, thẻ phụ cũng đồng thời bị ngừng sử dụng. Điểm tích lũy có hiệu lực trong vòng 12 tháng tính từ ngày thẻ chính chuyển trạng thái tất toán (đóng thẻ) trên hệ thống của ABBank.
 • Đối với thẻ ghi nợ quốc tế Visa: Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ trên hệ thống ABBank của thẻ chính không làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và tích điểm của thẻ phụ theo quy định của ABBank.

– Trường hợp mất, thất lạc thẻ, thẻ hư hỏng mà khách hàng phát hành lại thẻ thì số điểm tích lũy sẽ tiếp tục được tích lũy với thẻ phát hành lại trên tài khoản tương ứng. Trường hợp khách hàng không phát hành lại thẻ, số điểm tích lũy vẫn tiếp tục được duy trì đến khi khách hàng sử dụng hết để đổi quà theo quy định của chương trình.

– Trường hợp việc sử dụng thẻ của khách hàng bị chấm dứt bởi ABBank vì các vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ theo quy định của ABBank, thì toàn bộ số điểm của khách hàng tích lũy sẽ bị vô hiệu.

– Điểm tích lũy có giá trị quy đổi thành các ưu đãi/ quà tặng/ tiền mặt theo quy định của ABBank trong từng thời kỳ.

10. Quy định về cách thức tra cứu điểm & đổi quà:

– Để tra cứu điểm tích lũy, khách hàng:

– Để đăng ký đổi quà: Khách hàng gọi điện lên Trung tâm DVKH ABBank theo số Hotline (08) 38 365 365/1900 571 581.

– Kênh tra cứu và đổi quà có thể được sửa đổi và bổ sung theo từng thời kỳ.

11. Quy định về giải đáp thắc mắc:

Khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của ABBank trên toàn quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 theo số Hotline (08) 38 365 365/1900 571 581 để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ.

Nguồn: ABBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo