Chương trình thúc đẩy bán dành cho khách hàng đầu tư trái phiếu G-Bond của MB

Ngày cập nhật: 21.06.19 - Mục: MB - Lượt xem: 723 lần

Từ ngày 29/05/2019 đến hết ngày 30/06/2019 Khối Khách hàng lớn – Ngân hàng TMCP Quân đội triển khai chương trình thúc đẩy bán G-BOND dành cho khách hàng tham gia đầu tư G-BOND

Nhằm mục tiêu tăng tốc doanh số bán Trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp G-BOND, Khối Khách hàng lớn – Ngân hàng TMCP Quân đội triển khai chương trình thúc đẩy bán Trái phiếu G-BOND dành cho khách hàng tham gia đầu tư Trái phiếu G-BOND

Cụ thể như sau:

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng tham gia đầu tư sản phẩm Trái phiếu G-BOND của có doanh số đạt từ 03 tỷ đồng trở lên.
  • Cơ chế áp dụng: Mỗi 03 tỷ đồng doanh số trái phiếu khách hàng tham gia đầu tư, khách hàng sẽ được nhận Voucher Vinmart trị giá 01 triệu đồng. Giá trị Voucher quy đổi tối đa không quá 20 triệu đồng/ 01 khách hàng (Số Voucher được tính theo phương thức làm tròn xuống).
  • Phương thức tính doanh số đối với 01 khách hàng: Áp dụng cách tính cộng dồn doanh số đối với các giao dịch phát sinh từ ngày 29/05/2019 đến khi chương trình hết hiệu lực.
  • Thời hạn hiệu lực của Chương trình: Từ ngày 29/05/2019 đến hết ngày 30/06/2019 hoặc đến khi có thông báo kết thúc Chương trình, tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn.
  • Thời điểm tổng kết chương trình: Ngay sau khi chương trình hết hiệu lực.
  • Tổng ngân sách tối đa: 250 triệu đồng.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo