Chương trình khuyến mãi Nguyễn Kim – Tuần lễ vàng cùng Eximbank

Ngày cập nhật: 3.09.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 1,667 lần

Chương trình – Tuần lễ vàng cùng từ 01/09/2017 đến 10/09/2017.

Thể lệ chương trình: xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo