Chương trình khuyến mãi Kế hoạch thông minh – Rinh ngay quà tặng cùng MB

Ngày cập nhật: 23.06.19 - Mục: MB - Lượt xem: 822 lần

Từ ngày 20/06/2019 đến hết 30/09/2019 Công ty Bảo hiểm nhân thọ ( Ageas Life) trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại “Kế hoạch thông minh – Rinh ngay quà tặng”

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại “Kế hoạch thông minh – Rinh ngay quà tặng” diễn ra từ 20/06/2019 đến hết 30/09/2019 với nội dung chi tiết như sau:

Tên Chương trình khuyến mại: Kế hoạch thông minh – Rinh ngay quà tặng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life (MBAL): Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ và Kế Hoạch Thông Minh

Thời gian khuyến mại:Từ ngày 20/06/2019 đến hết 30/09/2019

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:Tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa bàn toàn quốc.

Hình thức khuyến mại:Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại nêu tại Điểm 2 nêu trên qua kênh phân phối MB, nộp đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại và được phát hành Hợp đồng bảo hiểm chậm nhất trong ngày 30/09/2019 đạt các điều kiện theo quy định tại Điểm 8 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Ghi chú: Phí bảo hiểm quy năm (APE) của Sản phẩm Kiến Tạo Ước Mơ và Sản phẩm Kế Hoạch Thông Minh không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm (Top up). Phí các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (Riders) được tính trong APE khi xét thưởng.

Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

 • Khách hàng tham gia các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life quy định tại Điểm 2, thỏa mãn điều kiện về APE quy định tại Điểm 7, nộp đầy đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại (20/06/2019 – 30/09/2019) và hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 30/09/2019;
 • Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí dẫn đến không đủ điều kiện nhận quà trong Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm).

Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Khách hàng sẽ được thông báo đáp ứng tiêu chí nhận Quà tặng, loại Quà tặng theo quy định tại Điểm 7 nêu trên tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, trừ trường hợp Quà tặng là Voucher Du lịch.
 • Quà tặng cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8.1 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng chậm nhất vào ngày 30/11/2019.
 • Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận trực tiếp của Khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life sẽ gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.
 • Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian cân nhắc dẫn đến việc không đủ điều kiện nhận Quà tặng, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: 30/11/2019
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đầu mối giải đáp thắc mắccho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại:

 • Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 6006
 • Email: ly.pl@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

Trách nhiệm công bố thông tin:

Điều kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và được công bố công khai tại các địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định.

Các quy định khác (nếu có):

 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, chất lượng Quà tặng ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan Quà tặng cần thông báo ngay cho Người giao Quà và phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký nhận Quà tặng, MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các khiếm khuyết, lỗi, hỏng của Quà tặng do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận Quà tặng và/hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Quà. Quà tặng sẽ được bảo hành theo chính sách của Nhà sản xuất (nếu có).
 • Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MBAL và MB có quyền công bố số lượng quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.
 • Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong
 • Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.
 • Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận Quà tặng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại) tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MBAL có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng./.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo